Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Izgradnja gotovo 180 metara vodovoda u naselju Žegoti u Kastvu

planirani početak radova: 12. lipanj 2023.
predviđeni rok trajanja radova: 75 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Za vrijeme izvođenja radova na gradnji oko 178 metara vodovoda, građenog od ductil cijevi profila  100 mm, bit će osiguran pješački prolaz. Promet će se privremeno regulirati prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 88.543,26 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 85.063,26 EUR odnosi na radove, a iznos od 3.480,00 EUR na nadzor te koordinatora II.

Izvođač radova: DINOCOP d.o.o. iz Omišlja
Nadzor i Koordinator II zaštite na radu: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Zoran Samaržija Hraniloivć iz Rijeke


Ostali projekti na ovom području