Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Dogradnja 665 metara sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s dvije podzemne kanalizacijske crpne stanice u naselju Doričići u Kostreni

početak radova: 11. listopada 2021.
predviđeni završetak radova: 360 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 665 m vodovodnog ogranka i isto toliko sustava javne odvodnje s dvije podzemne crpne kanalizacijske stanice promet će se odvijati u skladu s privremenim prometnim znacima. Radovi će se izvoditi u pet faza sa zatvaranjem određenih dionica za promet kada neće biti moguće osigurati istovremeno i sigurno odvijanje i radova i prometa. Duž dionica izvođenja radova će biti postavljen pješački prolaz. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Izvođač (zajednica ponuditelja): Građevinar d.o.o. iz Čabra i Goran Graditeljstvo d.o.o. iz Delnica
Nadzorni inženjer i koordinator II: RECRO ING d.o.o. iz Lovrana

Ukupna vrijednost investicije je iznosi 4.761.931,83 kn bez PDV-a, od čega se iznos od 4.717.431,83 kn odnosi na radove a iznos od 44.500,00 kn na nadzor te koordinatora II.