Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije u Rožićima

početak radova: 17. listopad 2023.
predviđeni završetka radova: 25. siječnja 2024.

Tijekom gradnje vodovodnog ogranka ductil DN 200 mm dužine 165 metara i sanitarne kanalizacije PEHD DN 300 mm dužine 156 metara promet će se regulirati privremeno postavljenom prometnom signalizacijom na glavnoj prometnici za potrebe spoja na postojeće instalacije. U slučaju potrebe za privremenim zatvaranjem prometnice, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima. 

Radovi na gradnji vodno-komunalne infrastrukture izvode se u sklopu izgradnje prometne površine 1. faze - građenje dionice sabirne ulice s komunalnom infrastrukturom u Rožićima 

Izvođač građevinskih radova: POGRAD d.o.o. iz  Čabra
Stručni i obračunski nadzor i koordinator II: PAPIĆ BIRO d.o.o. iz Kostrene

Ugovorena vrijednost planiranih radova 113.023,07 EUR.
Ostali projekti na ovom području