Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije sa crpnom stanicom u naselju Šodići te zamjena postojećeg vodovoda

početak radova: 9. studeni 2020.
ugovoreni završetak radova: 90 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika
Radovi obuhvaćaju gradnju:
- sanitarnog kolektora ukupne dužine 137 metara (od toga je gravitacijski kolektor PEHD 250 mm dužine 48 m i tlačni duktil DN 90 mm dužine 89 m)
- kanalizacijske crpne stanice CS Šodići,
- vodoopskrbnog cjevovoda dužine 71 m ductil DN 100 mm i
zamjenu postojećeg vodovoda u duljini od 60 m, koji je smješten u trupu ceste LC 58054 kojom upravljaju Županijske ceste.

Tijekom izvođenja radova promet će se privremeno odvijati dvosmjerno jednim prometnim trakom, pri čemu će naizmjenično propuštanje vozila biti regulirano svjetlosnom signalizacijom.

 

Izvođač radova: VODOGRADNJA RIJEKA d.o.o. iz Kukuljanova
Nadzorni inženjer: RIVERING 06 d.o.o. iz Rijeke
Koordinator II: Strojarstvo i zaštita d.o.o. iz Rijeke

Vrijednost izvođenja radova te provođenja nadzora i koordinacije II (zaštite na gradiliptu) iznosi ukupno 1.202.655,50 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.