Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Izgradnja 386 metara vodovoda u naselju Rožmanići (Dujmići ispod ceste) u Kostreni

početak radova: 8.4.2024.
predviđeno trajanje radova: 120 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Za vrijeme polaganja ukupno 386 metara ductil vodovodnih cijevi promjera 100 mm po nerazvrstanim cestama i putevima širine od 2,50 metra do 4,00 metra (maksimalno 6,00 metra), ulice će se u cijelosti zatvoriti za promet zbog nemogućnosti osiguranja sigurnog prometa i istovremenog izvođenja radova. Za vrijeme izvođenja radova biti će osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Parkiranje za potrebe stanara na trasi izvođenja radova predviđa se na lokalnoj cesti LC 58054, uz južni rub kolnika. 

Zahvatom će se izgraditi četiri vodovodna ogranka, pri čemu su međusobno povezani vodovodni ogranci V-1 i V-2 te ogranci V-3 i V-4, koji se planiraju spojiti na postojeći vodovod od lijevanog željeza promjera 200 mm položenog u županijskoj cesti LC 58054 (D8-Glavani Rožmanići-D8). Na mjestima priključenja izvesti će se redukcijske stanice RS 1 i RS 2, koje će se smjestiti izvan trupa prometnice LC 58054, dok će se vodovodni ogranci položiti u jednu stranu prometnice, odnosno betonske staze.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 317.402,02 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 312.502,02 EUR odnosi na radove a iznos od 4.900,00 EUR na nadzor te koordinatora II zaštite na radu.

Izvođač: DINOCOP d.o.o. iz Omišlja
Nadzor i Koordinator II zaštite na radu: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva ZORAN SAMARŽIJA HRANILOVIĆ iz Rijeke

Ostali projekti na ovom području