Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: RIJEKA: IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA PORTIĆ

Početak radova 30.10.2023.
Predviđeni rok trajanja radova: 75 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika.

Zahvat obuhvaća izgradnju dijela vodovodne mreže na području Grada Rijeke, naselje Kantrida - ulica Portić. Ukupna duljina planirane trase vodovoda iznosi cca 264 m, predviđeno je korištenje duktil cijevi profila DN 100 mm, sve prema projektnoj dokumentaciji.

Privremena prometna regulacija bit će prema prometnom rješenju izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka. Prilaz objektima uz stadion bit će moguć iz pravca zapada, ulicom Portić, te je zbog jednostavnije i brže izvedbe vodovodnog ogranka u 2. fazi predviđeno zatvaranje ceste s preusmjeravanjem prometa na ulicu Portić.

Za vrijeme izvođenja planiranih radova bit će osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima. U slučaju potrebe, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 155.631,50 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 151.681,50 EUR odnosi na radove, a iznos od 3.950,00 EUR na nadzor te koordinatora II.

Izvođač: KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o. iz Rijeke
Nadzorni inženjer i Koordinator II: HOUSE d.o.o. iz Rijeke

Ostali projekti na ovom području