Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Gradnja sanitarnog kolektora i vodovodnog ogranka u Ulici Vlade Grozdanića u Rijeka

početak radova: 26. listopada 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana (od dana otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 66 metara sanitarnog kolektora iz PVC cijevi nazivnog promjera DN 200 i DN 250 mm te 80 metara vodovodnog ogranka iz ductila DN 100 mm privremeno će zabraniti promet u oba smjera slijepom ulicom. Pješačka komunikacija bit će osigurana do postojećih objekata koji imaju pristup kroz Ulicu Vlade Grozdanića za cijelo vrijeme trajanja građevinskih radova.

Izvođač: MK GRADNJA d.o.o. iz Viškova
Stručni nadzor nad izvođenjem radova: RIVERING 06 d.o.o. iz Rijeke

Ukupna ugovorena vrijednost investicije iznosi 339.169,75 kuna bez poreza na dodanu vrijednost, od čega je vrijednost radova 330.769,75 kuna te nadzora 8.400,00 kuna.
Ostali projekti na ovom području