Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Zamjena 488 metara vodovoda u ulici Ivana Luppisa u Rijeci

početak radova: 18. ožujka 2024.
predviđeni završetak radova: 150 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom radova na gradnji/zamjeni 488 metara vodovodnog cjevovoda (dijela V-3) u novi DUCTIL, profila DN 100 mm, promet će se privremeno odvijati naizmjenično u oba smjera jednim prometnim trakom, regulirano prometnim znakovima i signalizacijom. Na dijelovima dionice, a zbog izvođenja radova i zabrane prometovanja vozila uz ograđeno gradilište, izvođač će osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova.

Ovaj je zahvat sastavni dio planiranih aktivnosti na zamjeni vodovodnog ogranka ukupne dužine 863 metara, a što će se izvoditi u tri dijela (V-1, V-2 i V-3), s time da se svaki dio može izvoditi kao zasebna funkcionalna cjelina s priključcima na postojeće vodovode, a do izgradnje idućeg dijela.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 215.388,17 EUR bez PDV-a, od čega se iznos od 208.438,17 EUR odnosi na radove, a iznos od 6.950,00 EUR na usluge nadzornog inženjera i koordinatora II zaštite na radu.

Izvođač: IZGRADNJA d.o.o. iz Crikvenice
Nadzor i Koordinator II: TECHCON PLAN d.o.o. iz Rijeke

Ostali projekti na ovom području