Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Projekt: Gradnja vodovodnog ogranka Vrtače-Kosi u sklopu projekta Proširenja vodovodne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2020.

početak radova: 6. srpanj 2020.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 190 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika.)

Tijekom gradnje 610 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm promet će se privremeno odvijati regulirano prometnim znakovima i signalizacijom prema segmentima izvođenja radova. Radovi se izvode u fazama kako bi utjecaj na normalno odvijanje prometa bio što manji. Kako na cestama na kojima se izvode vodovodni cjevovodi nije moguće osigurati minimalnu širinu slobodnog dijela kolnika uvest će se zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. 

Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.
Na kolnicima u području izvođenja radova bit će zabranjeno parkiranje i zaustavljanje. Za potrebe parkiranja vozila koristiti će se isključivo površine izvan kolnika ulica.

Izvođač građevinskih radova: KVARNER GRADITELJSTVO d.o.o. iz Rijeke
Stručni nadzor nad izvođenjem radova: RIVERING 06 d.o.o. iz Rijeke

Ukupna ugovorena vrijednost investicije iznosi 1.414.935,00 kn (od čega je vrijednost radova 1.380.135,00 kn, a nadzora 17.400,00 kn). Svi iznosi su bez PDV-a.

Ostali projekti na ovom području