Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Kvaliteta naše vode

Naša, riječka voda ima dobar i osvježavajući okus što možemo zahvaliti kvaliteti vode naših podzemnih krških vrela kojeg određuju stijene vapnenca i dolomita. 
Njezina zdravstvena ispravnost potvrđuje se svakodnevno od strane naših stručnjaka kroz analizu kvalitete. Rezultati analiza kvalitete potvrđuju kako naši korisnici nemaju potrebu za dodatnom obradom vode (kao što su filtracija i prokuhavanje ili slično). Drugim riječima, naši korisnici ne trebaju upotrebljavati filtere za vodu i kućanske aparate za pripremu vode.

Jeste li znali? Jeste li znali
 
Kvaliteta naše vode
Voda s izvorišta šireg riječkog područja je prirodno pogodna za piće te je za njenu ispravnost dovoljan samo postupak dezinfekcije klorovim dioksidom.
 
Riječka voda

Riječka
voda

Voda s naših izvorišta koja se koristi u vodoopskrbi Rijeke i šire okolice ima povoljne fizikalno-kemijske osobine i optimalne je temperature.

To su krške vode
kalcij hidrogenkarbonatnog tipa, meke do umjereno tvrde vode (7.90 N-10.10. njemačkog stupnja tvrdoće) s niskim sadržajem klorida i sulfata.
Hranjive soli: amonij, nitriti, nitrati i fosfati nalaze se u vodi u minimalnim koncentracijama.
Sadržaj organske tvari u svim vodama izvorišta je nizak što je karakteristika vrlo čistih voda u prirodi.

 

Kvaliteta naše vode

Primjenjuje se najniža koncentracija klor dioksida potrebna za osiguranje mikrobiološke ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i održavanje zdravstvene ispravnosti vode na putu kroz vodoopskrbni sustav.

 

Postupak dezinfekcije je strogo kontroliran i njime se ne mijenja dobar i osvježavajući okus i kvaliteta izvorske vode.

Informacija