Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

Instalacija korisnika

Kako biste postali naš cijenjeni korisnik potrebno je prethodno osigurati/postaviti internu vodovodnu instalaciju.

Internu vodovodnu instalaciju čine vodovi i uređaji koji slijede iza prvog spojnog elementa poslije glavnog vodomjera, do zaključno svih izljevnih mjesta na nekretnini korisnika vodnih usluga, osim pomoćnih vodomjera i M-BUS sustava daljinskog očitanja vodomjera. Ove instalacije su vlasništvo korisnika i on ih o svojem trošku izvodi i održava.

Postupak

Postupak

Nakon što izvedete internu vodnu instalaciju omogućujemo Vam spajanje na vodovodni priključak.

Internu vodovodnu instalaciju potrebno je izvesti na dubini od minimalno 40 do 50 cm dubine, iznad kanalizacijskih cijevi. Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz revizijska okna kanalizacije.Upozorenje

Upozorenje

Ukoliko unutar interne vodovodne instalacije imate vlastiti sustav pripreme tople vode (bojler) dužni ste zaštititi internu vodovodnu instalaciju od nekontroliranog povećanja tlaka - što se može pojaviti kao posljedica ugradnje nepovratnog ventila na vodovodnom priključku. U tom se slučaju interna vodovodna instalacija zaštićuje ugradnjom ekspanzione posude odgovarajućeg volumena na dijelu interne vodovodne instalacije.

Korisnik je dužan zaštititi sustav javne vodoopskrbe od povratnog toka iz interne instalacije ugradnjom sredstva za zaštitu od povratnog toka (ZOPT) (Sukladno kategorizaciji fluida koji mogu doći u kontakt s vodom za piće na dijelu interne vodovodne instalacije, a prema normi HRN EN 1717). Sredstvo za zaštitu od povratnog toka potrebno je ugraditi na dijelu interne vodovodne instalacije.Savjet

Savjet

Održavajte svoju vodovodnu instalaciju kako bi bila ispravna i funkcionalna. Na taj način sprječavamo gubitak vode i narušavanje funkcionalnosti sustava te osiguravamo zdravstvenu ispravnost vode za piće.

Ukoliko želi korisnik može na svojem dijelu interne vodovodne instalacije ugraditi uređaje za regulaciju tlaka isporučene vode.