Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Zahtjevi za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i Zahtjev za odvajanje/premještanje/rekonstrukciju vodovodnog priključka

Zahtjev za priključenje na sustav javne vodoopksrbe može se podnijeti za:

 • građevinu,
 • gradilište,
 • zemljište za poljoprivrednu obradu,
 • zelenu površinu,
 • zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni prostor, parkiralište i sl.) i
 • jednostavnu i drugu građevinu koja se sukladno propisima može graditi bez akta kojim se odobrava građenje.

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku na propisanom obrascu, koji je dostupan na dnu ovog članka.

 

Način predaje zahtjeva:

 • osobno u UPRAVNOJ zgradi društva, Dolac 14, 51000 Rijeka,
  PRIJEMNI URED ZA PRIKLJUČKE, prizemlje (ulaz s Ulice Erazma Barčića),
  RADNO VRIJEME: stranke se primaju od ponedjeljka do petka u vremenu 8:00 - 10:30 sati i od 11:00 – 14:00 sati 
 • ili putem pošte na adresu KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka.

 

Kontakt osobe za dodatne informacije u vezi priključenja:

ODJEL PRAVNIH POSLOVA 
PRIJEMNI URED ZA PRIKLJUČKE, prizemlje (ulaz s Ulice Erazma Barčića)
Telefon: 051 353 258
Faks: 051 353 207
Adresa: Dolac 14, Rijeka
E-mail: pravna-sluzba@kdvik-rijeka.hr

Tatjana Baričević, dipl. iur., telefon: 353 225
Valentina Gale, telefon: 353 202
Valentina Kalem, telefon: 353 258
Maja Lasić, telefon: 353 255

SLUŽBA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBE MREŽE
VODOOPSKRBNO PODRUČJE RIJEKA
(centar Rijeke od Rječine do Preluka, Kozala, Donja Drenova, Krnjevo, Zamet, istočni dio Pehlina)
Gojko Tomičić (voditelj vodoopskrbnog područja RIJEKA)
Telefon: 512 189 / 512 190
Adresa: Osječka 47, 51000 Rijeka

SLUŽBA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNE MREŽE
VODOOPSKRBNO PODRUČJE ISTOK 
(Sušak, Sušačka Draga, Pećine, Trsat, Vojak, Vežica, Grobnik (općine Čavle i Jelenje), Kostrena, Bakar i Kraljevica)
Boris Pađen (voditelj vodoopskrbnog područja ISTOK)
Telefon: 453 291 / 453 289 / 251 712 / 251
Adresa: Kukuljanovo 316, 51223 Škrljevo

SLUŽBA ODRŽAVANJA VODOOPSKRBNE MREŽE
VODOOPSKRBNO PODRUČJE KASTAV - KLANA
 (zapadni dio Pehlina, Srdoči, Gornji Zamet, Gornja Drenova, Kastav, Viškovo i Klana)
Ivica Jović (voditelj vodoopskrbnog područja KASTAV – KLANA)
Telefon: 681 885 / 681 287
Adresa: Marinići 21/2, 51216 Viškovo


 

Trajanje procesa za obradu zahtjeva

Kao isporučitelj vodnih usluga dužni smo obraditi zahtjev najkasnije u roku od 30 dana od dana njegova primitka. Kada su ispunjeni uvjeti za priključenje pisanim ćemo putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju ili ćemo ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora.

Podnositelj zahtjeva je dužan s nama kao isporučiteljem vodnih usluga sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave ugovora na potpis, odnosno od usmenog poziva. 

Priključak ćemo kao isporučitelj ili putem našeg ugovaratelja izvesti najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o priključenju.

 

Troškovi za tražene usluge

Kao isporučitelj vodnih usluga nakon izvedbe priključka izdajemo račun koji sadrži obračun stvarnih troškova radova priključenja.

Podnositelj zahtjeva je dužan stvarni trošak radova priključenja platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.  Po primitku računa podnositelj zahtjeva može zatražiti i obročno plaćanje stvarnih troškova priključenja. Podnositelj zahtjeva se s predviđenim (okvirnim, procijenjenim) troškom priključenja upoznaje prije sklapanja ugovora.