Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

POSTUPAK ZA PRIKLJUČENJE PUTEM HIDRANTA

Isporuka vode pomoću hidrantskog nastavka s vodomjerom na hidrantu sustava javne vodoopskrbe u našoj nadležnosti moguća je po zaprimanju narudžbenice.

Hidrant s vodomjerom podnositelj zahtjeva preuzima i vraća po završetku potrebe za priključenjem na ovaj način u Stacionaru vodomjera na adresi Kvaternikova 62A, Rijeka. 

Podnositelj zahtjeva dužan je jednom mjesečno dostaviti stanje na hidrantu s vodomjerom jer se s tim stanjem utvrđuje količina isporučene vode te uvećava za 20% na ime nastalih gubitaka uzrokovanih priključenjem. 

Za ovu uslugu obračunava se i dnevni najam hidranta s vodomjerom te odšteta u slučaju gubitka/uništenja.

NAJAM OPREME ZA OPSKRBU VODOM PREKO HIDRANATA

Opis Cijena u Kn bez PDV-a  PDV 25% Ukupna cijena u Kn 
Dnevni najam vodomjera DN 40/DN 50 mm  27,20  6,80  34,00
Naplata u slučaju gubitka/uništenja vodomjera DN 40/DN 50 mm  1.824,00  456,00  2.280,00