Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Savjeti korisnicima

KAKO SPRIJEČITI MOGUĆE GUBITKE VODE?

Savjeti korisnicima
Savjeti korisnicima

Zatvorite svoj ventil

Prije svakog dužeg izbivanja iz kuće, u nenastanjenim zgradama te na individualnim gradilištima zatvorite svoj ventil iza glavnog vodomjera.

Savjeti korisnicima

Provjerite ispravnost instalacija

Provjera se vrši na jednostavan način i to tako da se zatvore sva izljevna mjesta te očita glavni vodomjer. Ukoliko vodomjer bilježi potrošnju vode, znak je to kvara na internim vodovodnim instalacijama.

 

ŠTO MI GOVORI BOJA VODE?

Voda je bezbojna. Povremeno može imati žutu, bijelu ili smeđe crvenkastu boju.
U tom slučaju pustite vodu da istječe sve dok ne postane bistra.

Savjeti korisnicima
ŽUTU BOJU voda dobiva zbog čestica koje uđu u vodovodni cjevovod prilikom izvođenja radova na sustavu javne vodoopskrbe ili internoj vodovodnoj instalaciji korisnika.
Savjeti korisnicima
BIJELU BOJU voda ima od zraka koji ostane u vodoopskrbnom cjevovodu, bilo javnog sustava ili interne vodovodne instalacije korisnika. Ovakva voda nije štetna za zdravlje. Voda će se razbistriti nakon kraćeg stajanja, kada zrak ishlapi. Ovu boju voda nema od klora. Otopljeni klor se ne može vidjeti. U isporuci riječke vode, točnije u postupku dezinfekcije vode ne koristi se klor, već klor dioksid.
Savjeti korisnicima
SMEĐE CRVENO OBOJENJE vode može se pojaviti, što je često i slučaj, nakon dužeg mirovanja vode u pocinčano željeznim cijevima korisnika koji ima malu potrošnju vode. Cijevi od ovog materijala s vremenom oksidiraju i nastaje hrđa, čije sitne čestice vodu oboje u prljavo smeđe-crvenu. Voda će se izbistriti nakon što korisnik ispere vlastiti cjevovod. Svoj cjevovod korisnik može isprati puštanjem vode na slavini.
Savjeti korisnicima

 

Savjeti korisnicima

O ČEMU OVISI TLAK VODE?

Tlak pod kojim vodu isporučujemo svojim korisnicima ovisan je o visinskom položaju objekta u odnosu na visinsku kotu vode u građevinama vodoopskrbne mreže (vodospreme, prekidne komore itd.) iz koje se objekt snabdijeva vodom za piće, što može uzrokovati isporuku vode pod tlakom koji ne odgovara korisniku.

*Ukoliko kao isporučitelj vodnih usluga nismo iz opravdanih tehničkih razloga u mogućnosti isporučiti vodu s tlakom koji odgovarao Vašim potrebama, možete na dijelu svoje interne vodovodne instalacije ugraditi uređaj (reducir ventil – za smanjenje tlaka, hidrofor, hidropak – za nadotlačivanje) kojima ćete tlak prilagoditi svojim potrebama. Uređaj ne smije biti ugrađen u vodomjernom oknu s glavnim vodomjerom.

 

Privremeni prekid isporuke

Najava privremenih prekida u isporuci vode

Privremene prekide u isporuci vode najavljujemo putem sredstava javnog priopćavanja te naših Internetskih - web stranica i Rijeka Kontakt Centar www.ri-info.net, a korisnike koji su se prijavili za dobivanje obavijesti putem elektronske pošte i na njihovu adresu elektronske pošte.

Primanje obavijesti o najavi prekida u isporuci vode putem elektronske pošte besplatno je i moguće po jednostavnoj prijavi na web stranici Rijeka Kontakt Centar. Pod ulicom je potrebno navesti onu u kojoj je locirano vodomjerno okno s glavnim vodomjerom kojim se mjeri količina isporučene Vam vodne usluge. Ukoliko niste sigurni gdje se nalazi vodomjerno okno, slobodno nas kontaktirajte.

Ukoliko je voda nakon najavljenog privremenog prekida u isporuci vode mutna, žute boje, potrebno je otvoriti slavine, ostaviti da voda istječe dok se ne razbistri. Ukoliko nakon toga primijetite smanjeni mlaz vode iz slavine ili da je mlaz vode raspršen, provjerite mrežicu te ju po potrebi očistite (isperite) ili zamjenite.Kada nas kontaktirati

Kada nas kontaktirati

Ukoliko uočite nešto neuobičajeno u usluzi javne vodoopskrbe, poput smanjene količine, pad tlaka, povišene temperature ili muteži, ili bilo koje druge promjene, poput nenajavljenog ostanka bez vode, istjecanja vode na ulici, iz vodovodnih šahti, vodovodnih priključaka, hidranata ili vodosprema, obavijestite nas radi otklanjanja nedostataka.

Ako uočite bilo kakav dotok vode u vodomjerno okno ili njezino oštećenje, potom lom poklopca, okvira, krađu vodomjera ili poklopca, ulegnuće šahte obavijestite nas na broj telefona 211 906.

Ukoliko prilikom popravka svojih instalacija ili zamjene ventila iza glavnog vodomjera imate potrebu za zatvaranje ventila prije glavnog vodomjera, potrebno je da nas o tome obavijestite, točnije Dežurnu službu na broj telefona 051 211 906. U zgradama s više stanara o radovima koji se izvode moraju biti obaviješteni svi stanari.Obveze korisnika

Obveze korisnika

Namjeravate li otvoriti u svojoj kući obrt, trgovinu tj. poslovni prostor dužni ste izvršiti odvajanje vodovodnog priključka za poslovni prostor i za to podnijeti zahtjev.

U slučaju promjene korisnika vodnih usluga (promjena vlasništva ili korisništva nekretnine), evidentirani korisnik vodnih usluga ili novi korisnik u obvezi su nas pisanim putem izvijestiti o nastalim promjenama i dostaviti dokumentaciju na osnovu koje možemo izvršiti promjenu podataka u evidenciji korisnika vodnih usluga (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, pravomoćna presuda i sl.). Uz dokumentaciju se dostavlja očitano stanje vodomjera. Do tog stanja na vodomjeru prijašnji korisnik podmiruje sva dugovanja s osnova isporučenih vodnih usluga u periodu prije podnošenja zahtjeva za promjenu korisnika vodnih usluga.  

Prepravljanje ili zaključavanje vodomjernih okana s glavnim vodomjerima, kao i neovlašteno priključivanje na javnu vodovodnu mrežu nije dopušteno.