Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Obračun vodne usluge

Obim vodne usluge za javnu vodoopskrbu utvrđuje se, u pravilu jednom mjesečno, prema očitanju isporučene vode na glavnom vodomjeru, koja se izražava u metrima kubnim (1m3 = 1000 l).

Svaka očitana količina vode na glavnom vodomjeru smatra se isporučenom vodnom uslugom te ju je korisnik u obvezi podmiriti i u slučaju kada je ona posljedica gubitaka vode zbog propuštanja na internim vodovodnim instalacijama korisnika.

 
Ukoliko je vodomjer nedostupan za očitavanje, ako očitavanje vodomjera nije moguće radi vremenskih uvjeta, ukoliko je vodomjer neispravan i u slučaju kada korisnik vodnih usluga dokaže da je voda utrošena za gašenje požara, račun za vodne usluge ispostavlja se u visini potrošnje za isto obračunsko razdoblje prethodne godine, odnosno u visini potrošnje od prethodnog mjeseca ako ne postoji podatak o potrošnji korisnika vodnih usluga za isti mjesec prethodne godine.
 

 

Korisniku koji nije odvojio vodovodni priključak za poslovni prostor, ukoliko u istoj nekretnini/zgradi, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost, kao isporučitelj vodnih usluga ovlašteni smo mu ukupnu količinu isporučene vode obračunati po cijeni za poslovne prostorije.

Vodomjer

Brojčanik m3
Prikazuje ukupnu potrošnju od dana postave vodomjera. Potrošnja je u metrima kubnim (m3)

Kazaljka x 0,1
Prikazuje potrošnju od broja do broja 100 litara

Kazaljka x 0,01
Prikazuje potrošnju od broja do broja 10 litara

Kazaljka x 0,001
Prikazuje potrošnju od broja do broja 1 litara

Više o načinu obračuna i pojašnjenjima stavaka računa za vodne usluge, kao i raspodjeli vodne usluge možete saznati u rubrici: