Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Vrste vodomjera

Glavni vodomjer je mjerni uređaj na kojem očitavamo količinu isporučene vode za nekretninu i koji je mjerodavan za obračun pruženih vodnih usluga.

Ovaj vodomjer je sastavni dio svakog vodovodnog priključka. Ugrađuje se u okno (vodomjerno okno) na javnoj površini i u blizini sustava javne vodoopskrbe. Kao isporučitelj vodnih usluga ugrađujemo ga, redovito očitavamo i mijenjamo. Korisnik ne smije spajati nikakvu dodatnu opremu na glavne vodomjere.

Pomoćni vodomjer je mjerni uređaj na kojem očitavamo količina isporučene vode za posebni dio građevine, odnosno pojedinom korisniku vodnih usluga. Kao isporučitelj vodnih usluga ga dobavljamo i izvodimo monterske radove na njegovoj ugradnji. Redovno ga očitavamo i mijenjamo zbog čega mora biti smješten u oknu, prostoriji ili niši na nekretnini korisnika tako da nam je dostupan.

Građevinske i monterske radove na izvedbi okna pomoćnih vodomjera i u oknu pomoćnih vodomjera (izuzev montaže vodomjera) izvodi korisnik, koji je zadužen i za građevinsko i montersko održavanje okna pomoćnih vodomjera.

Vodovodni priključak s glavnim i pomoćnim vodomjerima izvodi se ukoliko:

  • u blizini nekretnine koja se priključuje nije izgrađen sustav javne vodoopskrbe,
  • građevina koja se priključuje ima 5 (pet) ili više posebnih dijelova građevine koji imaju zasebno mjerenje utroška vode, pri čemu se kod građevina s 20 (dvadeset) i više posebnih dijelova građevine ugrađuje M-BUS sustav daljinskog očitanja.
 
U pravilu posljednjih devet radnih dana u mjesecu očitavamo pomoćne i glavne vodomjere.
Redovito pratimo njihova ovjerna razdoblja i zamjenjujemo ih u za to propisanom vremenskom roku.
 

 

Individualni vodomjer je mjerni uređaj kojeg ugrađuju korisnici na dijelu interne vodovodne instalacije radi kontrole vlastite potrošnje vode, daljinskog očitanja glavnog vodomjera ili utvrđivanja raspodjele potrošene vode između više korisnika vodnih usluga čija se ukupna količine isporučene vode utvrđuje očitanjem glavnog vodomjera.

Omogućavanje ugradnje individualnih vodomjera u stanu određuju odlukom suvlasnici koji imaju većinski udio u suvlasničkim udjelima u zgradi.

Sve ostale pojedinosti vezane uz individualne vodomjere (ugradnja, očitavanje1, kontrola očitavanja, kontrola ispravnosti, održavanje i zamjena) dio su uređenosti življenja u suvlasničkoj zajednici, s čime Vas može upoznati ovlašteni predstavnik suvlasnika.

Propisi vezani uz ovjerna razdoblja objavljeni su i na internetskim stranicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Obračun vodnih usluga može se temeljiti isključivo na vodomjerima koji su ispitani2 i ovjereni i kao takvi su zakonita mjerila.


1 Očitanja na ovim vodomjerima pomažu u raspodjeli ukupne količine vodne usluge na svakog korisnika, pri čemu se na tu količinu tijekom obračuna dodaje i eventualna razlika s obzirom da individualni vodomjeri ugrađeni u stanovima ne mogu izmjeriti količinu vode u zajedničkim dijelovima instalacija ili onu koja zbog kvara na njima istječe, a u čijem podmirenju moraju solidarno sudjelovati i odgovarati svi korisnici – suvlasnici.

Ovjerno razdoblje za vodomjere iznosi 5 godina i počinje teći od prvoga dana kalendarske godine koja slijedi iza godine u kojoj je ovjeravanje obavljeno. Određeno je Pravilnikom o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjerenim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila.