Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Sustav javne vodoopskrbe

Sustav javne vodoopskrbe izgradili smo tako da čini jedinstveni sustav u koji su uključena sva izvorišta riječkog područja.

Sustav javne vodoopskrbe

Vodoopskrbno područje Rijeka i Kastav proteže se između Rječine i Preluka, obuhvaća zapadni dio Rijeke te Kastav i Viškovo. Voda se isporučuje s izvorišta Rječina i/ili Zvir I i može se isporučiti vodoopskrbnim područjima Sušak i Bakar te drugom isporučitelju vodne usluge Liburnijske vode d.o.o.

Vodoopskrbno područje Sušak obuhvaća istočni dio Rijeke - Sušak, Sušačku Dragu, Pećine, Trsat, Vojak, Vežicu te područje Grobnika (općine Čavle i Jelenje). Voda se isporučuje s izvorišta Rječina i/ili Zvir I te Martinšćica. Iz ovog sustava voda se može isporučiti vodoopskrbnom području Bakar.

Vodoopskrbno područje Bakar obuhvaća Kostrenu, Bakar i Kraljevicu. Voda se isporučuje s izvorišta Rječina i/ili Zvir I te izvorišta Perilo, Dobra i Dobrica. Iz ovog sustava voda se može isporučiti drugom isporučitelju vodnih usluga KTD Vodovod Žrnovica i Ponikve voda d.o.o.

Naseljima Plase I Melnice u Bakru voda se isporučuje iz Gorskog kotare, točnije voda se gravitacijom dovodi iz Fužina iz vodoopskrbnog  sustava u nadležnosti KD Komunalca d.o.o. iz Delnica.

Vodoopskrbno područje Klana čini područje općine Klana i voda se isporučuje prihvaćena iz vodoopskrbnog sustava drugog isporučitelja vodnih usluga Liburnijske vode d.o.o.

Naš vodoopskrbni sustav sastoji se od:

 
Broj vodosprema
 
Broj crpnih stranica
 
Broj redukcijskih stanica
 
 
54
vodospreme
 
32
crpne stanice
 
125
redukcijskih stanica
 

 

 
Broj hidranata
 
Broj vodovodnih priključaka
 
 
6.405
hidranata
 
43.895
vodovodnih priključaka
 

 

Zbog razlike u količini vode u određenim izvorištima tijekom godine, sustav smo podijelili na dva režima funkcioniranja:

  • gravitacijski režim
  • režim crpljenja.

Gravitacijskim režimom, u mjesecima kad su dobri hidrološki uvjeti, vodu iz izvora Rječine gravitacijski spuštamo do vodospreme Streljana 2- najveće vodospreme u našem sustavu. Ta vodosprema može zaprimiti čak 20.000 m3 vode, a sastoji se od četiri komore iz kojih se mogu opskrbljivati sve ostale vodospreme. Vodu se iz ove vodospreme gravitacijskim cjevovodima prenosi u vodospreme na nižim pozicijama, a može se i pomoću precrpnih stanica dopremiti do vodosprema na višim kotama.

Prilikom nepovoljnih hidroloških uvjeta, u slučaju presušivanja izvora Rječine, uspostavljamo režim crpljenja kojim zahvaćamo priobalna izvorišta. Za trajanja tog režima iz izvorišta Zvir, Martinšćica, Perilo, Dobrica i Dobra vodu crpimo u vodospreme, a potom i u čitavi sustav vodoopskrbe.

Kako bismo u svakom trenutku bili upućeni u stanje sustava, daljinski nadziremo i upravljamo objektima u sustavu tijekom 24 sata.