Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Kontrola kvalitete vode

Vodimo brigu o našoj vodi te je stoga podvrgavamo višestrukoj kontroli, mikrobiološkoj i kemijskoj analizi.

Naši stručnjaci nadziru svaku fazu procesa vodoopskrbe: od zahvaćanja svježe izvorske vode, preko procesa dezinfekcije klor dioksidom, pa sve do kontrole kvalitete isporučene vode korisnicima.

Voda prolazi stroge zdravstvene provjere ispravnosti kako bismo je Vama isporučili svježu i upravo onakvu kakvu je volite - riječku.

Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju se zdravstveno ispravna voda za ljudsku potrošnju smatra voda koja:

  • ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi
  • ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi
  • ne prelazi vrijednost parametara zdravstvene ispravnosti vode propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode za ljudsku potrošnju.

Analiza vode, odnosno određivanje senzorskih, fizikalno-kemijskih i mikrobioloških svojstava vode radi utvrđivanja njezine zdravstvene ispravnosti, provodi se u skladu s propisanom zakonskom regulativom, svaki dan u našem internom laboratoriju, ali i od strane vanjskog, neovisnog laboratorija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog monitoringa Ministarstva zdravstva.

  • Analiza kvalitete riječke vode za ljudsku potrošnju neovisnog vanjskog laboratorija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo >>>

 

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, Izvor: Novi list
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, Izvor: Novi list
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, Izvor: Novi list
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode, Izvor: Novi list

Niže, u povezanim dokumentima, dostupni su rezultati analiza parametara zdravstvene ispravnosti (mikrobiološki i kemijski) i indikatorskih parametara u vodi za ljudsku potrošnju u riječkom vodoopskrbnom sustavu koje je proveo naš interni laboratorij te rezultati analize proširenog monitoringa parametara i revizijskog monitoringa županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
Subjekti koji u poslovanju s hranom koriste našu riječku vodu slobodno ih mogu preuzeti za svoje potrebe.