Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Kontaktirajte nas

DEŽURNA SLUŽBA i CENTRALA

DEŽURNA SLUŽBA
Tel: (051) 211 906
Radno vrijeme: svaki dan od 0 do 24 sata

Hitne intervencije na sustavu javne vodoopskrbe i vodovodnim priključcima do glavnog vodomjera te sustavu javne odvodnje otpadnih voda.
KORISNIČKI CENTAR
Tel: (051) 353 222
Radno vrijeme: 7:30 - 15:30

Prigovori i reklamacije

Svoj prigovor možete uputiti pisanim putem na:

 • adresu elektroničke pošte: prigovor@kdvik-rijeka.hr
 • telefaks: 353 221 
 • poštansku adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51 000 Rijeka

Pisani prigovor korisnici mogu podnijeti i osobno, u poslovnim prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. na adresi Dolac 14, 51 000 Rijeka

Pisani prigovor na izdani račun može se podnijeti 30 dana od njegova izdavanja.
Društvo je dužno odgovoriti pisanim putem na prigovor najkasnije u roku od 15 dana.

Napomena: Ukoliko imate prigovor ili reklamirate račun, prigovor, odnosno reklamacija ne odgađa plaćanje nespornog iznosa računa do datuma njegova dospijeća (navedeno na računu).

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor ili vam po isteku zakonskog roka za dostavu odgovora nije dostavljen odgovor na pisani prigovor, možete podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača, kao drugostupanjskom tijelu, na jedan od ponuđenih načina:

 • na adresu elektroničke pošte: povjerenstvo_reklamacije@kdvik-rijeka.hr
 • na adresu: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka, Povjerenstvo za reklamacije potrošača, Dolac 14, 51 000 Rijeka
 • osobno u poslovnim prostorijama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka

Povjerenstvo je dužno odgovoriti pisanim putem na reklamaciju najkasnije u roku od 30 dana.

 

UPRAVA I RUKOVODITELJI SEKTORA

Andrej Marochini, dipl.ing.građ.
Direktor
Tel: (051) 353 206
Fax: (051) 353 207
E-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr | korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr

SEKTOR TEHNIČKIH POSLOVA
Tel: (051) 353 333
Fax: (051) 212 073
E-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr | korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr

Vlatka Car Prijić, dipl.iur.
Rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Tel: (051) 353 206
Fax: (051) 353 207
E-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr | korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr 

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA
Tel: (051) 353 206
Fax: (051) 353 207
E-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr | korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr

Odjel prodaje i naplate

Računi za fizičke osobe, evidencija korisnika vodnih usluga
Tel: (051) 353 222
E-mail: registar@kdvik-rijeka.hr
Računi za pravne osobe
Tel: (051) 353 222
E-mail: registar@kdvik-rijeka.hr

Govorni automat

Tel: (051) 353 219
Dojava stanja glavnih i pomoćnih vodomjera ili potrošnje po individualnim vodomjerima u tekućem mjesecu obračuna omogućena je u vremenu od 0 do 24 sata svaki mjesec i to u razdoblju od 21. do 28. u mjesecu, osim u veljači kada je to moguće od 19. do 26. Samostalno čitanje stanja glavnog vodomjera i dostave njegova stanja imaju korisnici sa zasebnim vodovodnim priključkom, dok prijave stanja glavnih i pomoćnih vodomjera, odnosno potrošnje po individualnim vodomjerima u zgradama s više stanova / poslovnih prostora imaju ovlašteni predstavnici suvlasnika tih zgrada. Za dojavu su potrebni podaci - šifra priključka na koji je vezan glavni vodomjer, šifra korisnika vodne usluge, odnosno ovlaštene osobe. Podaci o šiframa dostupni su na računima za vodne usluge koje izdaje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. te se mogu saznati u Odjelu prodaje i naplate na broju telefona (051) 353 222 ili putem poruke na adresu elektronske pošte registar@kdvik-rijeka.hr.

Blagajna

(u prizemlju na adresi Dolac 14 u Rijeci)
Računi za pružene vodne usluge, dostavu vode autocisternom, uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda te priključenje na komunalne vodne građevine mogu se platiti svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 14:00 sati.

Zahtjevi

Zahtjev za čišćenjem septičkih i sabirnih jama
na području jedinice lokalne samouprave na kojoj je ova usluga sastavni dio usluge javne odvodnje otpadnih voda (Grad Rijeka, Grad Kraljevica, Grad Bakar, Općina Klana, Općina Kostrena, Grad Kastav i Općina Čavle) može se uputiti uz obavezno navođenje kontakt podataka:
 • od 7:30 do 15:30 sati od ponedjeljka do petka na broj telefona (051) 353 841 
 • od 0 do 24 sata svakog dana na broj telefona (051) 353 885 ili e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr
Zahtjevi za priključenje na javnu vodoopskrbnu i javnu kanalizacijsku mrežu te njihovo premještanje
zaprimaju se od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 10:30 i od 11:00 do 14:00 sati u Upravnoj zgradi (Dolac 14, Rijeka) - soba 206 (III kat) u prijemnom Uredu za priključke.
Tel: (051) 353 258, (051) 353 225, (051) 353 202, (051) 353 255
E-mail: pravna-sluzba@kdvik-rijeka.hr
 
Zahtjevi za promjenom korisnika vodnih usluga, promjenu adrese za dostavu računa i obročno plaćanje računa
zaprimaju se od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 14:00 u Upravnoj zgradi (Dolac 14, Rijeka) u prizemlju šalter sala (blagajna)
Tel: (051) 353 222
E-mail: registar@kdvik-rijeka.hr 

Intervencije

Intervencije - vodovod
Prijava potrebe intervencije na vodovodnoj mreži (zaključno s oknom vodovodnog priključka u kojem se nalazi vodomjer).
Način prijave:
 • DEŽURNA SLUŽBA, telefon: 211 906 / 353 222
 • RADNO VRIJEME: 00:00 – 24:00
Intervencija - sustav javne odvodnje
Prijava potrebe intervencije na kanalizacijskoj mreži (zaključno s kontrolnim oknom kanalizacijskog priključka)
Način prijave:
 • DEŽURNA SLUŽBA, telefon: 211 906 / 353 222
 • RADNO VRIJEME: 00:00 – 24:00
Intervencija - interna vodovodna mreža
Odgovorna osoba: Vlasnik objekta.
U slučaju obiteljske građevine vlasnik se obraća obrtničkoj radnji.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Povjereniku zgrade koji obavještava Upravitelja zgrade (RUMAT, RI 19, RIJEKASTAN, JADRANSTAN i dr.).

Intervencija na sustavu mreže interne odvodnje
Odgovorna osoba: Vlasnik objekta
U slučaju obiteljske građevine vlasnik se obraća specijaliziranim tvrtkama ili obrtničkim radnjama.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Povjereniku zgrade koji obavještava Upravitelja zgrade (RUMAT, RI 19, RIJEKASTAN, JADRANSTAN i dr.).

Lokacija: Dolac

Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka

Kliknite za veću mapu

Lokacija: Delta

Adresa: Delta 3, 51 000 Rijeka

Kliknite za veću mapu

Lokacija: Zvir

Adresa: Vodovodna 30, 51 000 Rijeka

Kliknite za veću mapu

Upit ili prijava kvara