Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906

Kontaktirajte nas

DEŽURNA SLUŽBA i CENTRALA

DEŽURNA SLUŽBA
Tel: (051) 211 906
Radno vrijeme: svaki dan od 0 do 24 sata

Intervencije na sustavu javne vodoopskrbe i vodovodnim priključcima do glavnog vodomjera te sustavu javne odvodnje otpadnih voda.
CENTRALA
Tel: (051) 353 222
Radno vrijeme: 7:30 - 15:30

UPRAVA I RUKOVODITELJI SEKTORA

Andrej Marochini, dipl.ing.građ. - direktor
Tel: (051) 353 206
Fax: (051) 353 207
E-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr
 
Sektora tehničkih poslova
Tel: (051) 353 333
Fax: (051) 212 073
E-mail: vodovod@kdvik-rijeka.hr | kanalizacija@kdvik-rijeka.hr

Vlatka Car Prijić, dipl.iur.
rukovoditelj Sektora pravnih i zajedničkih poslova
Tel: (051) 353 206
Fax: (051) 353 207
E-mail: sektor_pravni_zajednicki_poslovi@kdvik-rijeka.hr

Jasna Knez , dipl.oec.
pomoćnik rukovoditelja Sektora ekonomskih poslova
Tel: (051) 353 206
Fax: (051) 353 207
E-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr

Odjel prodaje i naplate

(računi za fizičke osobe, evidencija korisnika vodnih usluga)
Tel: (051) 353 217, 353 220
(računi za pravne osobe)
Tel: (051) 353 232, 353 230

Blagajna

(u prizemlju na adresi Dolac 14 u Rijeci)
Računi za pružene vodne usluge, dostavu vode autocisternom, uslugu pražnjenja i odvoza otpadnih voda te priključenje na komunalne vodne građevine mogu se platiti svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 14:00 sati.

Zahtjevi

Zahtjev za čišćenjem septičkih i sabirnih jama
na području jedinice lokalne samouprave na kojoj je ova usluga sastavni dio usluge javne odvodnje otpadnih voda (Grad Rijeka, Grad Kraljevica, Grad Bakar, Općina Klana, Općina Kostrena, Grad Kastav i Općina Čavle) može se uputiti uz obavezno navođenje kontakt podataka:
  • od 7:30 do 15:30 sati od ponedjeljka do petka na broj telefona (051) 353 841
  • od 0 do 24 sata svakog dana na broj telefona (051) 353 885 ili e-mail septicke@kdvik-rijeka.hr
 
Zahtjevi za priključenje na javnu vodoopskrbnu i javnu kanalizacijsku mrežu te njihovo premještanje
(računi za pravne osobe)
zaprimaju se od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8:00 do 10:30 i od 11:00 do 14:00 sati u Upravnoj zgradi (Dolac 14, Rijeka) u prijemnom Uredu za priključke (ulaz iz ulice Erazma Barčića)
Tel: (051) 353 258, (051) 353 225, (051) 353 226, (051) 353 202, (051) 353 255
E-mail: pravna-sluzba@kdvik-rijeka.hr

 
Zahtjevi za promjenom korisnika vodnih usluga, promjenu adrese za dostavu računa i obročno plaćanje računa
zaprimaju se od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 u Upravnoj zgradi (Dolac 14, Rijeka) u prizemlju šalter sala (blagajna)
Tel: (051) 353 217, (051) 353 218, (051) 353 220, (051) 353 230, (051) 353 232

Intervencije

Intervencije - vodovod
Prijava potrebe intervencije na vodovodnoj mreži (zaključno s oknom vodovodnog priključka u kojem se nalazi vodomjer).
Način prijave:
  • DEŽURNA SLUŽBA, telefon: 211 906 / 353 222
  • RADNO VRIJEME: 00:00 – 24:00
Intervencija - sustav javne odvodnje
Prijava potrebe intervencije na kanalizacijskoj mreži (zaključno s kontrolnim oknom kanalizacijskog priključka)
Način prijave:
  • DEŽURNA SLUŽBA, telefon: 211 906 / 353 222
  • RADNO VRIJEME: 00:00 – 24:00
Intervencija - interna vodovodna mreža
Odgovorna osoba: Vlasnik objekta.
U slučaju obiteljske građevine vlasnik se obraća obrtničkoj radnji.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Povjereniku zgrade koji obavještava Upravitelja zgrade (RUMAT, RI 19, RIJEKASTAN, JADRANSTAN i dr.).

Intervencija na sustavu mreže interne odvodnje
Odgovorna osoba: Vlasnik objekta
U slučaju obiteljske građevine vlasnik se obraća specijaliziranim tvrtkama ili obrtničkim radnjama.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Povjereniku zgrade koji obavještava Upravitelja zgrade (RUMAT, RI 19, RIJEKASTAN, JADRANSTAN i dr.).

Lokacija: Dolac

Adresa: Dolac 14, 51 000 Rijeka

Pogledajte virtualnu šetnju lokacije Dolac >>

Kliknite za veću mapu

Lokacija: Delta

Adresa: Delta 3, 51 000 Rijeka

Pogledajte virtualnu šetnju lokacije Delta >>

Kliknite za veću mapu

Lokacija: Zvir

Adresa: Vodovodna 30, 51 000 Rijeka

Kliknite za veću mapu

Upit ili prijava kvara