Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Zahtjevi i obrasci

Zahtjev za posjet uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Delta

Zahtjev za pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

Zahtjev za odvajanje / premještanje / rekonstrukciju kanalizacijskog priključka

Zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Zahtjev za posjet izvorištima (Zvir, Rječina)

Zahtjev za kontrolu (izvanredno ispitivanje) vodomjera

Zahtjev za dostavom/primanjem eRačuna za pružene vodne usluge

Zahtjev za promjenom dostave računa za pružene vodne usluge

Zahtjev za promjenom korisnika vodnih usluga

Zahtjev za odjavu korištenja vodnih usluga (demontaža vodomjera)

Zahtjev za odvajanje / premještanje / rekonstrukciju vodovodnog priključka

Zahtjevi za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

Zahtjev za posebne uvjete, potvrda na glavni projekt i uris instalacija