Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

O društvu

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju (skraćeno: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.) isporučitelj je vodnih usluga - javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na području četiri grada - Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te pet općina – Čavle, Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo.
Područje pružanja usluge površine je 517 kvadratnih kilometara i na njemu živi oko 165.000 stanovnika. Osim za potrebe domaćinstva i gospodarstva na području Rijeke i riječkog prstena, voda za piće isporučuje se i za potrebe drugih isporučitelja vodnih usluga Liburnijske vode d.o.o. Ičići (prije KD Komunalac d.o.o. Opatija), Ponikve voda d.o.o. Krk (prije TKD Ponikve d.o.o. Krk) te Vodovod i odvodnja (ViO) Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. (prije KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski).

Osobna iskaznica tvrtke

Tvrtka: Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka
Kratki naziv: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka
Adresa sjedišta: Dolac 14, 51 000 Rijeka
Transakcijski račun (Erste & Steiermärkische Bank d.d.): HR32 2402 0061 1003 88210
MBS: 040013281
OIB: 80805858278
VAT/EORI: HR80805858278
MB: 3331903
Osnovni kapital: 113.653.925,28 EUR / 856.325.500,00 kn (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn)
Registriran: Trgovački sud u Rijeci

VLASNIČKA / OSNIVAČKA STRUKTURA I TEMELJNI KAPITAL


Temeljni kapital
 Osnivač Temeljni ulozi   % udio
 Grad Rijeka  89.262.844,25 EUR (672.550.900,00 kn) 78,54 
 Grad Bakar    8.002.150,11 EUR   (60.292.200,00 kn)   7,04 
 Općina Kostrena    5.294.405,73 EUR   (39.890.700,00 kn)   4,66
 Grad Kastav    3.166.407,86 EUR   (23.857.300,00 kn)   2,79
 Općina Viškovo    2.540.553,45 EUR   (19.141.800,00 kn)   2,24
 Općina Čavle    1.872.028,67 EUR   (14.104.800,00 kn)   1,65
 Grad Kraljevica    1.670.927,07 EUR   (12.589.600,00 kn)   1,47
 Općina Jelenje    1.052.916,58 EUR     (7.933.200,00 kn)   0,93
 Općina Klana       791.691,55 EUR     (5.965.000,00 kn)   0,70
 Ukupno  113.653.925,28 EUR (856.325.500,00 kn)  100,00

Društvu mogu pristupiti i drugi članovi uplatama novih uloga uz uvjet prihvaćanja Društvenog ugovora. Visina ulaganja ograničena je na način da GRAD RIJEKA mora imati najmanje 51% poslovnih udjela. Odluku o pristupanju donosi Skupština većinom ukupnog broja glasova članova.

DJELATNOST DRUŠTVA

NKD

 • 36.00 - Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
 • 37.00 - Uklanjanje otpadnih voda

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obavlja djelatnosti:

 • javna vodoopskrba - zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonosnicima i sl.),
 • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
 • izvođenje priključaka,
 • umjeravanje vodomjera,
 • javna odvodnja - skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, 
  pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; 
  javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
 • uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda,
 • proizvodnja energije za vlastite potrebe.

 

Vizija Društva

Postati vodeće poduzeće u djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj, zasnovano na iskustvu, tradiciji, znanju, novim tehnologijama i kvaliteti usluge

Misija Društva

Kontinuirana, sigurna, ekonomična i kvalitetna usluga vodoopskrbe i odvodnje.