Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Izgradnja vodovodnog ogranka i sanitarnog kolektora u ulicama A. Modrušana i A.G. Matoša

početak radova: 4. srpanj 2022.
rok završetka radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Zahvat obuhvaća izvedbu vodovodnog ogranka profila DN 100 mm u ukupnoj duljini od 79 m i sanitarnog kolektora DN 250 u ukupnoj duljini od 195 m, sve prema projektnoj dokumentaciji.
Planirani vodovod se spaja na postojeći ACC vodovod profila 300 mm.

Privremena prometna regulacija biti će prema prometnom elaboratu izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka a kojim je predviđeno izvođenje u četiri faze sa zatvaranjem određenih dionica za promet u ovisnosti o dinamici izvođenja radova. Duž dionica izvođenja radova će biti osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Radovi na vodovodu i kanalizaciji u sklopu gradnje spojne ceste između Šojske ulice i ulice Žarka Pezelja u naselju Paveki u Kostreni

početak radova: 23. svibanj 2022.
predviđeno trajanje radova: 180 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 125 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm te izmještanja 57 metara postojeće mješovite kanalizacije profila 300 mm u sklopu gradnje spojne ceste između Šojske ulice i ulice Žarka Pezelja, promet će se povremeno preusmjeravati slobodnim prometnim površinama uz ograničenja koja zahtijevaju uvjeti i dinamika izvođenja radova. Promet će biti privremeno reguliran prometnom signalizacijom te će se njome vozači upozoravati na izmijenjene uvjete prometovanja i prisutnost vozila gradilišta odnosno na područje izvođenja radova. Pješački prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gradnja 285 metara vodovodnog ogranka Saršoni CENTAR (od kućnog broja 2 do 17)

početak radova: 19. svibnja 2022.
predviđen završetak radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje vodovodnih ogranaka ukupne dužine 285 m od DUCTIL vodovodnih cijevi profila100 mm promet će se privremeno odvijati naizmjenično jednom prometnom trakom uz regulaciju semaforima na dijelu županijske ceste do kružnog toka, dok će se na dionici koja prolazi lokalnom cestom od kućnog broja 2 do 7 promet zabraniti za sva vozila.

Gradnja vodovodnog ogranka Kalužica od kućnog broja 31 do 38 u Klani

početak radova: 16. svibanj 2022.
predviđeni rok završetka radova: do 80 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Novi vodovodni ogranak profila 100 mm ukupne dužine od 206 metara gradit će se u četiri dionice od kućnog broja 31 do 38 u ulici Kalužica u Klani. Promet će tijekom izvođenja radova biti privremeno reguliran prometnim znakovima. Određena dionica na kojoj će se izvoditi radovi bit će zatvorena za promet u ovisnosti o dinamici izvođenja radova. Duž dionica izvođenja radova bit će osiguran pješački prolaz. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Izgradnja 93 metara javnog vodovoda u Ulici Braće Cetina u Rijeci za potrebe TSC „RIO“ i pripadajućih prometnica

početak radova: 11. travanj 2022.
rok završetka radova: 60 dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 93 metara javnog vodovoda, od čega u dužini od 67 metara od ductil cijevi promjera 250 mm i 26 metara od čelika promjera 250 mm, prometna regulacija u Ulici Braće Cetina bit će privremeno regulirana prometnim znakovima i signalizacijom.
Promet u smjeru Zamet – Kantrida odvijat će se jednosmjerno u dijelu Ulice Braće Cetina do željezničkog podvožnjaka,  ali će se povremeno u potpunosti zatvarati te će se promet odvijati obilazno u smjeru zapada (Marčeljeva Draga) ulicama Bože Vidasa i Ivana Zavidića i potom nakon prelaska željezničke pruge u ulicu Ede Jardasa i Marina Jakominića. Za cijelo vrijeme trajanja radova, vozila koja dolaze iz smjera Kantride nakon prolaska podvožnjakom ispod željezničke pruge usmjeravaju se desno u jednosmjerni dio Ulice Braće Cetina.

Čavle - uređenje vanjskog prostora vodospreme u Gradu Grobniku

početak radova: 4. travanj 2022.
rok završetka radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Izgradnja vodovoda i kanalizacije u sklopu radova na rotoru u centru Viškova kod skretanja za Mladeniće

Početak: 1. ožujak 2022.
Rok završetka izvođenja radova: 230 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Radovi obuhvaćaju izgradnju 240 m kolektora sanitarne kanalizacije i rekonstrukciju postojećeg vodovoda u duljini od 40 m uz polaganje 170 m nove vodovodne infrastrukture na križanju županijskih cesta ŽC 5025 i ŽC 5055. 

Promet će se odvijati na postojećim kolnim površinama gdje će se uspostaviti režim kružnog prometovanja s jednosmjernim jednotračnim kolnicima koji omogućava prometovanje u svim smjerovima kao na slici. Autobusna stanica privremeno je premještena u ulicu uz mjesno groblje dok se parkirna mjesta uz groblje neće moći koristiti do završetka radova.

Izvođač građevinskih radova: GP Krk. d.d.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja: HOUSE d.o.o. iz Rijeke

Zamjena vodovodnog cjevovoda u naselju Rubeši od kućnog broja 17 do 87 u Kastvu

početak radova: 7. veljače 2022.
predviđeni rok završetka radova: 180 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom zamjene postojećeg i dotrajalog vodovodnog cjevovoda novim, od Ductil cijevi i promjera 150 mm, u ukupnoj dužini od 592 metra u Ulici Rubeši od kućnog broja 17 do 87, promet će se privremeno odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom regulirano semaforima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gradnja 264 metara dugog vodovodnog ogranka u Ulici Dinka Šimunovića od kućnog broja 1 do 9 u Rijeci

predviđeni početak radova: bio je planiran za 31.1.2022. te je odgođen dok se ne osiguraju prometni preduvjeti
ugovoreni rok završetka radova: 90 dana od uvođenja izvođača radova u posao

Tijekom gradnje novog vodovodnog ogranka u dužini od 264 metara u Ulici Dinka Šimunovića, počevši od raskrižja s ulicom Baćići do kućnog broja 9 u Ulici Dinka Šimunovića te sporednog do građevine na adresi Dinka Šimunovića 7, privremeno će se dnevno zatvarati prometnice jer nije moguće osigurati uvjete za istovremeno i sigurno izvođenje radova i odvijanje prometa vozilima. Zbog nemogućnosti prometovanja vozila paralelno s izvođenjem radova, Ulica Dinka Šimunovića će se svakodnevno, u periodu od 8,00 – 16,00 sati, zatvarati za promet. Od navedenog će biti izuzeta interventna vozila kojima će se biti dozvoljen prolaz.
Od 16,00 sati, pa do 8,00 sati idućeg dana prometovanje će biti omogućeno za sva vozila.

 

Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarnog kolektora u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 3/1 u Rijeci

početak radova: 25. listopada 2021.
rok izvođenja radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 164 metra vodovodnog ductil cjevovoda profila 100 mm i 1666 metara dugog sanitarnog kolektora profila 250 mm, promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine ceste te omogućavanje naizmjeničnog odvijanja prometa.

Dogradnja 665 metara sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s dvije podzemne kanalizacijske crpne stanice u naselju Doričići u Kostreni

početak radova: 11. listopada 2021.
predviđeni završetak radova: 360 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 665 m vodovodnog ogranka i isto toliko sustava javne odvodnje s dvije podzemne crpne kanalizacijske stanice promet će se odvijati u skladu s privremenim prometnim znacima. Radovi će se izvoditi u pet faza sa zatvaranjem određenih dionica za promet kada neće biti moguće osigurati istovremeno i sigurno odvijanje i radova i prometa. Duž dionica izvođenja radova će biti postavljen pješački prolaz. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gradnja oko 800 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka u naselju Donji Sroki

početak radova: 17. svibanj 2021.
ugovoreni rok izvođenja radova: 30.5.2022.

Radovi na ugradnji ukupno 801 metara Ductil vodovodnih cijevi profila 100 mm izvodit će se u dionicama na nerazvrstanim cestama. Kako su nerazvrstane ceste na kojima će se izvoditi radovi nedovoljne širine, prometovanje vozila uz ograđeno gradilište neće biti moguće te će se lokalno uvesti zabrana prometa . Promet će odvijati prema privremeno postavljenim prometnim znakovima. Pješački promet i prilazi objektima biti će osigurani.

Gradnja transportnog i opskrbnog vodovodnog cjevovoda u naselju Melnice u dužini 1.350 m

početak radova: 1. rujna 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: srpanj 2021.

Radovi na gradnji 750 metara transportnog gravitacijskog cjevovoda od čelika i promjera 150 mm izvodit će se u jednom prometnom traku županijske ceste ŽC 5068, dok će se na nerazvrstanoj cesti izvoditi radovi na gradnji dva opskrbna vodovodna cjevovoda od 176 metara i 425 metara, oba ductil i promjera 100 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran na način da će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično, dok će se na cestama na kojima se izvode opskrbni cjevovodi (radi nemogućnosti osiguranja minimalne širine slobodnog dijela kolnika), na kraćim dionicama, uvesti zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.