Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Izgradnja vodovodnog ogranka Krasica - Bršljanovo u Bakru

početak radova: 8. travnja 2024.
predviđeno trajanje radova: 60 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom polaganja 167 metara vodovodnih ductil cijevi profila 100 mm u dijelu naselja Krasica - Bršljanovo kod kućnog broja 49-49D privremeno će se zabraniti prometovanje vozilima. Pjašački prolaz bit će osiguran, a u slučaju  potrebe izvođač radova će osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova.

Izgradnja 386 metara vodovoda u naselju Rožmanići (Dujmići ispod ceste) u Kostreni

početak radova: 8.4.2024.
predviđeno trajanje radova: 120 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Za vrijeme polaganja ukupno 386 metara ductil vodovodnih cijevi promjera 100 mm po nerazvrstanim cestama i putevima širine od 2,50 metra do 4,00 metra (maksimalno 6,00 metra), ulice će se u cijelosti zatvoriti za promet zbog nemogućnosti osiguranja sigurnog prometa i istovremenog izvođenja radova. Za vrijeme izvođenja radova biti će osiguran pješački prolaz. Regulacija će se vršiti prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Zamjena 488 metara vodovoda u ulici Ivana Luppisa u Rijeci

početak radova: 18. ožujka 2024.
predviđeni završetak radova: 150 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom radova na gradnji/zamjeni 488 metara vodovodnog cjevovoda (dijela V-3) u novi DUCTIL, profila DN 100 mm, promet će se privremeno odvijati naizmjenično u oba smjera jednim prometnim trakom, regulirano prometnim znakovima i signalizacijom. Na dijelovima dionice, a zbog izvođenja radova i zabrane prometovanja vozila uz ograđeno gradilište, izvođač će osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova.

Dogradnja vodovoda u Jurčićevoj ulici i ulici Gorica te kanalizacije u ulici Gorica u Kastvu

početak radova: 22. siječanj 2024.
predviđeni završetak radova: 240 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvedbe radova na ukupno 325 metara sustava javne vodoopskrbe u Jurčićevoj ulici i Gorica te 110 metara gravitacijske sanitarne kanalizacije, 42 metra tlačnog kanalizacijskog cjevovoda i podzemne crpne kanalizacijske stanice u ulici Gorica, promet će se odvijati putem privremeno postavljenih prometnih znakova. Na dijelovima na kojima se neće moći osigurati provoznost kolnika te sigurno i istovremeno odvijanje prometa i radova, uvest će se zabrana odvijanja prometa na način da se omogući pješački prilaz objektima uz dionicu izvođenja radova prikladnim rampama i prolazima. Zatvaranje za promet provest će se omogućavajući i kolni i pješački prilaz do objekata izvan dionice izvođenja radova. Tijekom privremene zabrane prometovanja vozila uz ograđeno gradilište, izvođač će biti dužan osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova.

 

Bakar - izgradnja vodovoda u dijelu naselja Hreljin, između kućnog broja 58b i 69a te između kućnog broja 58b i 71b

početak radova: 8. siječanj 2024.
predviđeni završetak radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Radovi na izgradnji dijela sustava javne vodoopskrbe na području Grada Bakra, u dijelu naselja Hreljin, između kućnog broja 58b i 69a te između kućnog broja 58b i 71b, ukupnoj dužini od 295 metara, izvodit će se u nekoliko faza kako bi se utjecaj na normalno odvijanje prometa sveo na najmanju moguću mjeru. Promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova, na dionicama sa zabranom prometovanja vozilima uz ograđeno gradilište, osigurati kolni prilaz interventnim vozilima i po potrebi u slučaju intervencije izvršiti zatrpavanje rova. Za svo vrijeme izvođenja radova bit će osiguran kontinuiran pješački prolaz.

RIJEKA: IZGRADNJA VODOVODNOG OGRANKA PORTIĆ

Početak radova 30.10.2023.
Predviđeni rok trajanja radova: 75 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika.

Zahvat obuhvaća izgradnju dijela vodovodne mreže na području Grada Rijeke, naselje Kantrida - ulica Portić. Ukupna duljina planirane trase vodovoda iznosi cca 264 m, predviđeno je korištenje duktil cijevi profila DN 100 mm, sve prema projektnoj dokumentaciji.

Privremena prometna regulacija bit će prema prometnom rješenju izrađenom za potrebe izvođenja vodovodnog ogranka. Prilaz objektima uz stadion bit će moguć iz pravca zapada, ulicom Portić, te je zbog jednostavnije i brže izvedbe vodovodnog ogranka u 2. fazi predviđeno zatvaranje ceste s preusmjeravanjem prometa na ulicu Portić.

Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije u Rožićima

početak radova: 17. listopad 2023.
predviđeni završetka radova: 25. siječnja 2024.

Tijekom gradnje vodovodnog ogranka ductil DN 200 mm dužine 165 metara i sanitarne kanalizacije PEHD DN 300 mm dužine 156 metara promet će se regulirati privremeno postavljenom prometnom signalizacijom na glavnoj prometnici za potrebe spoja na postojeće instalacije. U slučaju potrebe za privremenim zatvaranjem prometnice, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima. 

Vodoopskrba naselja Melnice u Bakru

početak radova: 18. rujna 2023.
ugovoreni rok izvođenja radova: 365 kalendarskih dana

Projekt Vodoopskrbe naselja Melnice inicijalno je podijeljen na više dijelova građevine, realizirao se u fazama te je preostala realizacija posljednje faze projekta koja obuhvaća gradnju 2.084 m transportnog vodovodnog čeličnog cjevovoda, profila 150 mm. Transportni cjevovod spojit će se na na već izgrađeni dio cjevovoda iznad vodospreme VS Plase, a s druge strane ogranak se spaja kod željezničke pruge u naselju Zlobin na postojeći vodovod.

Radovi na transportnom cjevovodu izvodit će se na županijskoj cesti ŽC 5068 u jednom voznom traku. Tijekom izvođenja radova biti će na snazi privremena regulacija prometa te će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično. Također će se osigurati koridor za prolaz pješaka, te kolni prilaz interventnim vozilima.

KASTAV - gradnja vodovodnog ogranka u ulici Bani od kućnog broja 2 do 15

početak radova: 18. rujan 2023.
predviđeni završetak radova: 60 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje vodovodnog ogranka ukupne dužine 176 metara od DUKTIL vodovodnih cijevi profila 100 mm promet će se zatvoriti za sva vozila, a pješački promet i prilazi objektima biti će osigurani za sve vrijeme izvođenja radova.

Bakar - rekonstrukcije i izgradnje vodovodnih cjevovoda na području Kukuljanova i Škrljeva

početak radova: 1. veljače 2023.
predviđeni završetak radova: 365 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova promet će se regulirati privremeno postavljenom prometnom signalizacijom. U slučaju potrebe za privremenim zatvaranjem prometnice, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.