Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Gradnja 84 metara vodovodnog ogranka u Karasovoj ulici kod kućnih brojeva 3, 5 i 7

početak radova: 10. siječanj 2021.
predviđeni rok trajanja radova: 60 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Vodovodni ogranak profila 100 mm u ukupnoj dužini od 84 metra u Karasovoj ulici kod kućnih brojeva 3, 5 i 7 u Rijeci gradit će se u fazama i to u dvije dionice s njihovim zatvaranjem za promet u ovisnosti o dinamici izvođenja radova jer nije moguće osigurati sigurno istovremeno izvođenje radova i odvijanje prometa za vozila. Duž dionica izvođenja radova bit će osiguran pješački prolaz. Promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Rehabilitacija dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u Kvaternikovoj ulici u dužini od 550m

početak radova: 29. studeni 2021.
predviđeni završetak radova: 28. siječnja 2022.

Za vrijeme izvođenja radova na rehabilitaciji dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora profila DN 400mm u Kvaternikovoj ulici u dužini od 550m, promet se odvija uz privremenu regulaciju.
Radovi uključuju Rehabilitacija se provodi metodama bez iskopa Cured in Place Pipe – “CIPP” i Close to Fit.

Rehabilitacija dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Vidikovac u dužini od 600m

početak radova: 29. studeni 2021.
predviđeni završetak radova: 28. siječnja 2022.

Za vrijeme izvođenja radova na rehabilitacijidijela mješovitog kanalizacijskog kolektora profila DN 300mm i DN 400mm u ulici Vidikovac, u dužini od 600m, promet se odvija uz privremenu regulaciju, te se uvodi povremena zabrana parkiranja (segmentno).
Rehabilitacija se provodi metodama bez iskopa Cured in Place Pipe – “CIPP” i Cured in Place Patch.

Rehabilitacija dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Tome Strižića u dužini od 450m

početak radova: 29. studeni 2021.
predviđeni završetak radova: 28. siječnja 2022.

Za vrijeme izvođenja radova na rehabilitaciji dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora profila DN 400mm, DN 500mm i DN 500mmx750mm u ulici Tome Strižića, u dužini od 450m, promet se odvija uz privremenu regulaciju.
Rehabilitacija se provodi metodama bez iskopa Cured in Place Pipe – “CIPP” i Cured in Place Patch.

Gradnja 135 m dugog vodovodnog ogranka Hreljin 49a-49c u Bakru

početak radova: 22. studeni 2021.
predviđeni rok trajanja radova: 60 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Vodovodni ogranak dužine 135 metara i profila 100 mm izvodit će se u četiri dionice sa zatvaranjem određenih dionica za promet u ovisnosti o dinamici izvođenja radova. Duž dionica izvođenja radova bit će osiguran pješački prolaz. Promet će biti reguliran prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gradnja 76 metara vodovodnog ogranka u sklopu izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Krasica u Bakru

početak radova: 3. studeni 2021.
predviđeni rok trajanja radova: 3 mjeseca (od otvaranja građevinskog dnevnika)

U sklopu izgradnje nerazvrstane ceste s pratećom infrastrukturom na Krasici III dio (na k.č. 1233/4 K.O. Krasica), gradi se i 76 metara dug vodovodni ogranak, pri čemu profil cjevovoda iznosi 100 mm. Ogranak će se po izgradnji spojiti na postojeći javni vodovod izveden u sklopu gradnje nerazvrstane ceste Krasica I dio.

Gradnja 264 metara dugog vodovodnog ogranka u Ulici Dinka Šimunovića od kućnog broja 1 do 9 u Rijeci

početak radova: sredina siječnja 2021.
ugovoreni rok završetka radova: 90 dana od uvođenja izvođača radova u posao

Tijekom gradnje novog vodovodnog ogranka u dužini od 264 metara u Ulici Dinka Šimunovića, počevši od raskrižja s ulicom Baćići do kućnog broja 9 u Ulici Dinka Šimunovića te sporednog do građevine na adresi Dinka Šimunovića 7, privremeno će se dnevno zatvarati prometnice jer nije moguće osigurati uvjete za istovremeno i sigurno izvođenje radova i odvijanje prometa vozilima. Kako se radi o slijepoj ulici, izvođač će svaki dan nakon izvođenja radova otvoriti prometnicu za sav promet.

Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarnog kolektora u Zvonimirovoj ulici kod kućnog broja 3/1 u Rijeci

početak radova: 25. listopada 2021.
rok izvođenja radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 164 metra vodovodnog ductil cjevovoda profila 100 mm i 1666 metara dugog sanitarnog kolektora profila 250 mm, promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima i signalizacijom uz privremeno zatvaranje polovine ceste te omogućavanje naizmjeničnog odvijanja prometa.

Gradnja 185 metara javnog vodovoda u ulicama Avelina Turka i Mirka Jengića u Rijeci

početak radova: 13. listopada 2021.
rok izvođenja radova: 60 kalendarskih dana

Radovi će se u fazama izvoditi u Ulici Avelina Turka od kućnog broja 4 do 20 i u Ulici Mirka Jengića od kućnog broja 1 do 3. 
Prvo će započeti polaganjem 160 metara javnog vodovoda u Ulici Avelina Turka koja će se od kućnog broja 4 do 20 zatvoriti za promet te će se promet vozilima u smjeru čvora Diračje i Kastva privremeno odvijati obilaznim pravcima, regulirano prometnim znakovima.
Tijekom polaganja 25 metara vodovodnih cjevovoda u Ulici Mirka Jengića od kućnog broja 1 do 3, čiji se početak radova očekuje krajem studenog ove godine, promet vozilima privremeno će se odvijati jednim prometnim trakom. Naizmjenično propuštanje vozila slobodnim prometnim trakom bit će regulirano semaforima.

Dogradnja 665 metara sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s dvije podzemne kanalizacijske crpne stanice u naselju Doričići u Kostreni

početak radova: 11. listopada 2021.
predviđeni završetak radova: 360 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 665 m vodovodnog ogranka i isto toliko sustava javne odvodnje s dvije podzemne crpne kanalizacijske stanice promet će se odvijati u skladu s privremenim prometnim znacima. Radovi će se izvoditi u pet faza sa zatvaranjem određenih dionica za promet kada neće biti moguće osigurati istovremeno i sigurno odvijanje i radova i prometa. Duž dionica izvođenja radova će biti postavljen pješački prolaz. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gradnja 165 metara vodovodnog ogranka u Ulici Mire Radune Ban

datum početka: 14. rujan 2021.
predviđeni rok trajanja radova: 60 kalendarskih dana

Vodovodne cijevi profila 100 mm u Ulici Mire Radune Ban u Rijeci u ukupnoj dužini od 165 metara ugrađivat će se u fazama, pri čemu je predviđeno ukupno pet dionica radova. Novo ugrađene vodovodne cijevi spajaju se na postojeći vodovod na oba kraja ove ulice, pri čemu se jedan spoj izvodi u Ulici Mire Radune Ban, a drugi na križanju Ulice Mire Radune Ban i Ulice dr. Frana Kresnika. 
Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima na svakoj od pet dionica. Postojeća prometna signalizacija u zoni trase gradnje vodovoda koja je u suprotnosti s privremenom prometnom signalizacijom na snazi tijekom izvođenja radova  privremeno će se učiniti nevažećom (demontirati ili izlijepiti).

Kastav - gradnja vodovodnog ogranka Rešetari

početak radova: 26. kolovoza 2021.
Ugovoreni rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na ugradnji Ductil vodovodnih cijevi profila 150 mm u dužini od 54 metra u naselju Rešetari promet će se odvijati naizmjenično zbog zauzeća dijela kolnika, a prema privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.
Od 20. rujna di 3. listopada ove godine uvodi se zabrana prometa u dužini od 40 metara kružnom ulicom sjeverno od kuće Rešetari 71 te jednosmjerna nerazvrstana cesta u dužini od 200 metara od kućnog broja 71 do 6 u Rešetarima postaje dvosmjerna samo za prolazak autobusa prigradskih linija i stanara koji u njoj žive, dok će se sav ostali promet odvijati obilazno - preusmjereno na južnu prometnicu.

Rijeka - izmještanje vodovodnog cjevovoda profila DN 300 mm u ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 1

početak radova: 13. kolovoza 2021. godine
ugovoreni rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana

Radovi izmještanja vodovodnog cjevovoda profila 300 mm duljine 12 metara u ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 1 ne izvode se na prometnici.

Gorica, Općina Čavle - gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije

početak radova: 16. kolovoza 2021. godine.
ugovoreni rok izvođenja radova: 150 kalendarskih dana.

Tijekom izvođenja radova na gradnji 283 metra vodovodnog ogranka te 382 metra sanitarnog kolektora vodi se privremena regulacija odvijanja prometa, točnije uvodi se zabrana odvijanja kolnog prometa po dionicama uz omogućavanje pješačkog prilaza objektima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gradnja oko 740 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka u naselju Donji Sroki

početak radova: 17. svibanj 2021.
ugovoreni rok izvođenja radova: 225 kalendarska dana

Radovi na ugradnji ukupno 741 metara Ductil vodovodnih cijevi profila 100 mm izvodit će se u dionicama na nerazvrstanim cestama. Kako su nerazvrstane ceste na kojima će se izvoditi radovi nedovoljne širine, prometovanje vozila uz ograđeno gradilište neće biti moguće te će se lokalno uvesti zabrana prometa . Promet će odvijati prema privremeno postavljenim prometnim znakovima. Pješački promet i prilazi objektima biti će osigurani.

Gradnja 70 metara vodovodnog ogranka u naselju Benčani, Viškovo

početak radova: 10. veljače 2021.
ugovoreni završetak radova: 100 kalendarskih dana

Tijekom izvedbe 70 metara vodovodnih cijevi, ductil promjera 100mm u sklopu rekonstrukcije pristupne ceste Benčani promet će se odvijati privremeno prema postavljenim prometnim znakovima.

Gradnja vodovodnog ogranka i zamjena dijela postojećeg vodovoda u Ullici Save Jugo Bujkove u Rijeci

početak radova: 24. studeni 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 225 kalendarskih dana

Radovi obuhvaćaju gradnju 295 metara vodovodnog ogranka te zamjenu 455 metara postojećeg vodovodnog ogranka. Ugrađuju se DUCTIL vodovodne cijevi promjera 200 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima i signalizacijom. U pravilu će se omogućavati promet obostrano jednim prometnim trakom. Pješački prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gradnja vodovodnih ogranaka u naselju Juraši na Viškovu

početak radova: 24. studeni 2020.
Ugovoreni rok izvođenja radova: 270 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na gradnji 814 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka od ductil cijevi DN 100 mm, promet će se odvijati sukladno privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima. Na svim dionicama radova na kojima će se moći osigurati istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova bit će uspostavljen promet u oba smjera jednim prometnim trakom, dok će se na onim dionicama s nedovoljnom širinom prometnice promet zabraniti za sva vozila.

Gradnja transportnog i opskrbnog vodovodnog cjevovoda u naselju Melnice u dužini 1.350 m

početak radova: 1. rujna 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: srpanj 2021.

Radovi na gradnji 750 metara transportnog gravitacijskog cjevovoda od čelika i promjera 150 mm izvodit će se u jednom prometnom traku županijske ceste ŽC 5068, dok će se na nerazvrstanoj cesti izvoditi radovi na gradnji dva opskrbna vodovodna cjevovoda od 176 metara i 425 metara, oba ductil i promjera 100 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran na način da će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično, dok će se na cestama na kojima se izvode opskrbni cjevovodi (radi nemogućnosti osiguranja minimalne širine slobodnog dijela kolnika), na kraćim dionicama, uvesti zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.