Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Izgradnja gotovo 180 metara vodovoda u naselju Žegoti u Kastvu

planirani početak radova: 12. lipanj 2023.
predviđeni rok trajanja radova: 75 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Za vrijeme izvođenja radova na gradnji oko 178 metara vodovoda, građenog od ductil cijevi profila  100 mm, bit će osiguran pješački prolaz. Promet će se privremeno regulirati prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gradnja vodovoda i sanitarne kanalizacije u sklopu kolno pješačkog puta na Drenovi (u blizini Kučićki put 15)

početak radova: 24. svibanj 2023.
predviđeni završetak radova: 60 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Radovi u dužini 51 metar vodovodnog ogranka profila 100 mm te 51 metar sanitarnog kolektora profila 250 mm, izvode se u sklopu gradnje kolno – pješačkog puta na Drenovi čiji je investitor ARK FAMILY d.o.o.

Tijekom izvođenja radova potreban je oprez u prometu radi izlaska kamiona s gradilišta.

Jelenje - gradnja vodovodnog ogranka Baštijani kod kućnog broja 4

datum početka radova: 9. veljače 2023.
predviđeni završetak radova: 120 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Radovi na gradnji 335 metara dugog cjevovoda bit će podijeljeni u 5 dionica. Pojedina dionica će se za vrijeme izvođenja radova na njoj u potpunosti zatvoriti za sav promet, pri čemu će duž dionice radova biti osiguran pješački prolaz. Promet će privremeno biti reguliran pomoću prometnih znakova. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Bakar - rekonstrukcije i izgradnje vodovodnih cjevovoda na području Kukuljanova i Škrljeva

početak radova: 1. veljače 2023.
predviđeni završetak radova: 365 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova promet će se regulirati privremeno postavljenom prometnom signalizacijom. U slučaju potrebe za privremenim zatvaranjem prometnice, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Prelaganje vodovoda u sklopu rekonstrukcije dijela županijske ceste 5059 ispred škole Praputnjak

Početak radova: 23.01.2023.
Predviđeni završetak radova: 150 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika 12.10.2022.

Zahvat obuhvaća izvedbu prelaganja vodovoda u sklopu rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5059 ispred škole Praputnjak.

Rehabilitacija dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Šetalište Joakima Rakovca

Početak radova: 18.01.2023.
Predviđeni završetak radova: 28.02.2023.

Radovi će se odvijati u noćnom terminu (21-6 sati). Za vrijeme izvođenja radova promet se odvija uz privremenu regulaciju.

Zamjena vodovodnog ogranka Podhum od k.br. 118-165

Početak radova:15.12.2022.

Predviđeni završetak radova: 14.5.2023.

Zahvat obuhvaća izvedbu vodovodnog ogranka profila DN 150 mm u ukupnoj duljini od 405 m, sve prema projektnoj dokumentaciji.

Gradnja vodovoda pri rekonstrukciji raskrižja na ŽC 5205 u INDUSTRIJSKOJ ZONI KUKULJANOVO

početak radova: 14. studeni 2022.
predviđeni završetak radova: 75 radnih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Radovi u dužini 58 m, profila 150 mm sanitarni vod te profila 200 mm protupožarni vod, izvode se u sklopu rekonstrukcije postojećeg klasičnog četverokrakog raskrižja u kružno raskrižje s pet privoza (Investitor: ŽUC PGŽ).

Rehabilitacija dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Drage Šćitara

Početak radova: 14.11.2022.
Predviđeni završetak radova: 30.01.2023.

Radovi uključuju rehabilitaciju dijela mješovitog kanalizacijskog kolektora u ulici Drage Šćitara, u dužini od 300m, profila DN 400mm i DN 400x600mm. Rehabilitacija se provodi metodom bez iskopa Cured in Place Pipe – “CIPP”.

Radovi na vodovodu i kanalizaciji u sklopu gradnje spojne ceste između Šojske ulice i ulice Žarka Pezelja u naselju Paveki u Kostreni

početak radova: 23. svibanj 2022.
predviđeno trajanje radova: 180 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 125 metara vodovodnog ogranka profila 100 mm te izmještanja 57 metara postojeće mješovite kanalizacije profila 300 mm u sklopu gradnje spojne ceste između Šojske ulice i ulice Žarka Pezelja, promet će se povremeno preusmjeravati slobodnim prometnim površinama uz ograničenja koja zahtijevaju uvjeti i dinamika izvođenja radova. Promet će biti privremeno reguliran prometnom signalizacijom te će se njome vozači upozoravati na izmijenjene uvjete prometovanja i prisutnost vozila gradilišta odnosno na područje izvođenja radova. Pješački prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gradnja 285 metara vodovodnog ogranka Saršoni CENTAR (od kućnog broja 2 do 17)

početak radova: 19. svibnja 2022.
predviđen završetak radova: 90 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje vodovodnih ogranaka ukupne dužine 285 m od DUCTIL vodovodnih cijevi profila100 mm promet će se privremeno odvijati naizmjenično jednom prometnom trakom uz regulaciju semaforima na dijelu županijske ceste do kružnog toka, dok će se na dionici koja prolazi lokalnom cestom od kućnog broja 2 do 7 promet zabraniti za sva vozila.

Gradnja vodovodnog ogranka Kalužica od kućnog broja 31 do 38 u Klani

početak radova: 16. svibanj 2022.
predviđeni rok završetka radova: do 80 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Novi vodovodni ogranak profila 100 mm ukupne dužine od 206 metara gradit će se u četiri dionice od kućnog broja 31 do 38 u ulici Kalužica u Klani. Promet će tijekom izvođenja radova biti privremeno reguliran prometnim znakovima. Određena dionica na kojoj će se izvoditi radovi bit će zatvorena za promet u ovisnosti o dinamici izvođenja radova. Duž dionica izvođenja radova bit će osiguran pješački prolaz. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Izgradnja vodovoda i kanalizacije u sklopu radova na rotoru u centru Viškova kod skretanja za Mladeniće

Početak: 1. ožujak 2022.
Rok završetka izvođenja radova: 230 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Radovi obuhvaćaju izgradnju 240 m kolektora sanitarne kanalizacije i rekonstrukciju postojećeg vodovoda u duljini od 40 m uz polaganje 170 m nove vodovodne infrastrukture na križanju županijskih cesta ŽC 5025 i ŽC 5055. 

Promet će se odvijati na postojećim kolnim površinama gdje će se uspostaviti režim kružnog prometovanja s jednosmjernim jednotračnim kolnicima koji omogućava prometovanje u svim smjerovima kao na slici. Autobusna stanica privremeno je premještena u ulicu uz mjesno groblje dok se parkirna mjesta uz groblje neće moći koristiti do završetka radova.

Izvođač građevinskih radova: GP Krk. d.d.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova obavlja: HOUSE d.o.o. iz Rijeke

Zamjena vodovodnog cjevovoda u naselju Rubeši od kućnog broja 17 do 87 u Kastvu

početak radova: 7. veljače 2022.
predviđeni rok završetka radova: 180 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom zamjene postojećeg i dotrajalog vodovodnog cjevovoda novim, od Ductil cijevi i promjera 150 mm, u ukupnoj dužini od 592 metra u Ulici Rubeši od kućnog broja 17 do 87, promet će se privremeno odvijati naizmjenično jednim prometnim trakom regulirano semaforima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Dogradnja 665 metara sustava javne vodoopskrbe i sustava javne odvodnje s dvije podzemne kanalizacijske crpne stanice u naselju Doričići u Kostreni

početak radova: 11. listopada 2021.
predviđeni završetak radova: 360 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje 665 m vodovodnog ogranka i isto toliko sustava javne odvodnje s dvije podzemne crpne kanalizacijske stanice promet će se odvijati u skladu s privremenim prometnim znacima. Radovi će se izvoditi u pet faza sa zatvaranjem određenih dionica za promet kada neće biti moguće osigurati istovremeno i sigurno odvijanje i radova i prometa. Duž dionica izvođenja radova će biti postavljen pješački prolaz. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gradnja oko 800 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka u naselju Donji Sroki

početak radova: 17. svibanj 2021.
ugovoreni rok izvođenja radova: 30.5.2022.

Radovi na ugradnji ukupno 801 metara Ductil vodovodnih cijevi profila 100 mm izvodit će se u dionicama na nerazvrstanim cestama. Kako su nerazvrstane ceste na kojima će se izvoditi radovi nedovoljne širine, prometovanje vozila uz ograđeno gradilište neće biti moguće te će se lokalno uvesti zabrana prometa . Promet će odvijati prema privremeno postavljenim prometnim znakovima. Pješački promet i prilazi objektima biti će osigurani.

Gradnja transportnog i opskrbnog vodovodnog cjevovoda u naselju Melnice u dužini 1.350 m

početak radova: 1. rujna 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: srpanj 2021.

Radovi na gradnji 750 metara transportnog gravitacijskog cjevovoda od čelika i promjera 150 mm izvodit će se u jednom prometnom traku županijske ceste ŽC 5068, dok će se na nerazvrstanoj cesti izvoditi radovi na gradnji dva opskrbna vodovodna cjevovoda od 176 metara i 425 metara, oba ductil i promjera 100 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran na način da će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično, dok će se na cestama na kojima se izvode opskrbni cjevovodi (radi nemogućnosti osiguranja minimalne širine slobodnog dijela kolnika), na kraćim dionicama, uvesti zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.