Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Bakar - vodovodni ogranak 28 metara u naselju Praputnjak - dionica Ž5059 do kućnog broja 94

početak radova: 7. lipanj 2021.
ugovoreni rok izvođenja radova: 45 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom izvođenja radova na prespoju 28 metara novog vodovodnog ogranka, koji se izvodi od  pocinčanih cijevi promjera 50 mm po stepeništu do kućnog broja 94 u naselju Praputnjak, na postojeći vodovod u trupu ceste Ž5059, promet će se odvijati naizmjenično zbog zauzeća dijela kolnika, a prema privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.

Gradnja oko 740 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka u naselju Donji Sroki

početak radova: 17. svibanj 2021.
ugovoreni rok izvođenja radova: 225 kalendarska dana

Radovi na ugradnji ukupno 741 metara Ductil vodovodnih cijevi profila 100 mm izvodit će se u dionicama na nerazvrstanim cestama. Kako su nerazvrstane ceste na kojima će se izvoditi radovi nedovoljne širine, prometovanje vozila uz ograđeno gradilište neće biti moguće te će se lokalno uvesti zabrana prometa . Promet će odvijati prema privremeno postavljenim prometnim znakovima. Pješački promet i prilazi objektima biti će osigurani.

Gradnja 115 metara vodovodnog ogranka u naselju Podhum od k.br. 14A do 14F

početak radova: 15. veljače 2021.
završetak radova: 45 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom ugradnje 115 metara Ductil vodovodnih cijevi promjera 100 mm u naselju Podhum od kućnog broja 14A do 14F promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.

Gradnja 70 metara vodovodnog ogranka u naselju Benčani, Viškovo

početak radova: 10. veljače 2021.
ugovoreni završetak radova: 100 kalendarskih dana

Tijekom izvedbe 70 metara vodovodnih cijevi, ductil promjera 100mm u sklopu rekonstrukcije pristupne ceste Benčani promet će se odvijati privremeno prema postavljenim prometnim znakovima.

Gradnja 270 metara vodovodnog ogranka u naselju Krasica do igrališta Hroljevo

početak radova: 4. veljače 2021.
ugovoreni završetak radova: 90 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom izvedbe 269 metara vodovodnih Ductil cijevi, promjera 100 mm u naselju Krasica do igrališta Hroljevo (dio 1. građevine), promet će se odvijati naizmjenično zbog zauzeća dijela kolnika, a prema privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.

Gradnja vodovodnog ogranka i zamjena dijela postojećeg vodovoda u Ullici Save Jugo Bujkove u Rijeci

početak radova: 24. studeni 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 225 kalendarskih dana

Radovi obuhvaćaju gradnju 295 metara vodovodnog ogranka te zamjenu 455 metara postojećeg vodovodnog ogranka. Ugrađuju se DUCTIL vodovodne cijevi promjera 200 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima i signalizacijom. U pravilu će se omogućavati promet obostrano jednim prometnim trakom. Pješački prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gradnja vodovodnih ogranaka u naselju Juraši na Viškovu

početak radova: 24. studeni 2020.
Ugovoreni rok izvođenja radova: 270 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na gradnji 814 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka od ductil cijevi DN 100 mm, promet će se odvijati sukladno privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima. Na svim dionicama radova na kojima će se moći osigurati istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova bit će uspostavljen promet u oba smjera jednim prometnim trakom, dok će se na onim dionicama s nedovoljnom širinom prometnice promet zabraniti za sva vozila.

Gradnja vodovodnog ogranka i ogranka sanitarne odvodnje sa crpnom stanicom u naselju Hrastenica

početak radova: 16. studeni 2020.
ugovoreni završetak radova: 16. svibanj 2021.

Tijekom izvođenja radova na gradnji ukupno 304 metara sanitarnog kolektora (od čega je 137 metara dug gravitacijski kolektor PVC profila 200 mm i 167 metara dug tlačni PEHD profila 63 mm), kanalizacijske crpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda dužine 196 metara ductil profil 100 mm, privremeno će se promet odvijati prema postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.
Na prometnici za privoz parkiralištu Boćarskog doma Hrastenica, na kojoj će se jednim dijelom izvoditi radovi, bit će zabranjen promet za sva vozila zbog njihove nedovoljne širine za istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova. 

 

Gradnja transportnog i opskrbnog vodovodnog cjevovoda u naselju Melnice u dužini 1.350 m

početak radova: 1. rujna 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: srpanj 2021.

Radovi na gradnji 750 metara transportnog gravitacijskog cjevovoda od čelika i promjera 150 mm izvodit će se u jednom prometnom traku županijske ceste ŽC 5068, dok će se na nerazvrstanoj cesti izvoditi radovi na gradnji dva opskrbna vodovodna cjevovoda od 176 metara i 425 metara, oba ductil i promjera 100 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran na način da će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično, dok će se na cestama na kojima se izvode opskrbni cjevovodi (radi nemogućnosti osiguranja minimalne širine slobodnog dijela kolnika), na kraćim dionicama, uvesti zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.