Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Gradnja 165 metara vodovodnog ogranka u Ulici Mire Radune Ban

datum početka: 14. rujan 2021.
predviđeni rok trajanja radova: 60 kalendarskih dana

Vodovodne cijevi profila 100 mm u Ulici Mire Radune Ban u Rijeci u ukupnoj dužini od 165 metara ugrađivat će se u fazama, pri čemu je predviđeno ukupno pet dionica radova. Novo ugrađene vodovodne cijevi spajaju se na postojeći vodovod na oba kraja ove ulice, pri čemu se jedan spoj izvodi u Ulici Mire Radune Ban, a drugi na križanju Ulice Mire Radune Ban i Ulice dr. Frana Kresnika. 
Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran prometnim znakovima na svakoj od pet dionica. Postojeća prometna signalizacija u zoni trase gradnje vodovoda koja je u suprotnosti s privremenom prometnom signalizacijom na snazi tijekom izvođenja radova  privremeno će se učiniti nevažećom (demontirati ili izlijepiti).

Gradnja gotovo 40 m sanitarnog kolektora i isto toliko vodovodnog ogranka u Ulici Sušačko-kastavskog odreda u Rijeci

datum početka: 1. rujan 2021.
ugovoreni završetak radova: 45 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka dužine 38 m (duktil profila 100 mm) te istovremeno i 38 m sanitarnog kolektora (PEHD profila 315 mm) bit će privremeno zabranjeno odvijanje kolnog prometa u Ulici Sušačko kastavskog odreda od kućnog broja 7 do 13 (u slijepoj ulici) uz omogućavanje pješačkog prilaza objektima, a što će biti regulirano prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Čavle - zamjena cijevi javnog vodovoda - Zastenice kod kućnog broja 11

početak radova: 30. kolovoza 2021.
završetak radova: 30 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom zamjene postojećih PVC cijevi profila 150 mm s novim Ductil cijevima istog profila u dužini od 55 metara u naselju Zastenice kod kućnog broja 11, promet će se odvijati naizmjenično zbog zauzeća dijela kolnika, a prema privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.

Kastav - gradnja vodovodnog ogranka Rešetari

početak radova: 26. kolovoza 2021.
Ugovoreni rok za izvođenje radova: 45 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na ugradnji Ductil vodovodnih cijevi profila 150 mm u dužini od 54 metra u naselju Rešetari promet će se odvijati naizmjenično zbog zauzeća dijela kolnika, a prema privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.
Od 20. rujna di 3. listopada ove godine uvodi se zabrana prometa u dužini od 40 metara kružnom ulicom sjeverno od kuće Rešetari 71 te jednosmjerna nerazvrstana cesta u dužini od 200 metara od kućnog broja 71 do 6 u Rešetarima postaje dvosmjerna samo za prolazak autobusa prigradskih linija i stanara koji u njoj žive, dok će se sav ostali promet odvijati obilazno - preusmjereno na južnu prometnicu.

Rijeka - izmještanje vodovodnog cjevovoda profila DN 300 mm u ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 1

početak radova: 13. kolovoza 2021. godine
ugovoreni rok za izvođenje radova: 30 kalendarskih dana

Radovi izmještanja vodovodnog cjevovoda profila 300 mm duljine 12 metara u ulici Ratka Petrovića kod kućnog broja 1 ne izvode se na prometnici.

Rijeka - gradnja sanitarnog kolektora u Žminjskoj ulici kod kućnog broja 3 i Cvjetnoj ulici kod kućnog br.oja 22

početak radova: 16. kolovoza 2021. godine
predviđeni rok trajanja radova: 60 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika.

Tijekom gradnje sanitarnog kolektora profila 250 mm ukupne dužine 81 metar, koji će se spojiti na postojeći kolektor u trupu prometnice u Cvjetnoj ulici, te istovremene gradnje vodovodnog priključka profila 32 mm u dužini od 32 metra, promet će se odvijati privremenom prometnom regulacijom. Radovi će se izvoditi u tri dionice i po svakoj će biti uvedena nova regulacija prometa te za dio izvođenja i privremena zabrana prometa i parkiranja.

Bakar - gradnja vodovodnog ogranka u naselju Škrljevo - Dumbrava

početak radova: 16. kolovoza 2021. godine.
ugovoreni rok za izvođenje radova: 60 kalendarskih dana.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji vodovodnog ogranka profila 100 mm u ukupnoj duljini trase 182 m uvodi se privremena regulacija zabrane odvijanja kolnog prometa po dionicama uz omogućavanje pješačkog prilaza objektima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Gorica, Općina Čavle - gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije

početak radova: 16. kolovoza 2021. godine.
ugovoreni rok izvođenja radova: 150 kalendarskih dana.

Tijekom izvođenja radova na gradnji 283 metra vodovodnog ogranka te 382 metra sanitarnog kolektora vodi se privremena regulacija odvijanja prometa, točnije uvodi se zabrana odvijanja kolnog prometa po dionicama uz omogućavanje pješačkog prilaza objektima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Bakar - vodovodni ogranak 28 metara u naselju Praputnjak - dionica Ž5059 do kućnog broja 94

početak radova: 7. lipanj 2021.
ugovoreni rok izvođenja radova: 45 kalendarskih dana od otvaranja građevinskog dnevnika

Tijekom izvođenja radova na prespoju 28 metara novog vodovodnog ogranka, koji se izvodi od  pocinčanih cijevi promjera 50 mm po stepeništu do kućnog broja 94 u naselju Praputnjak, na postojeći vodovod u trupu ceste Ž5059, promet će se odvijati naizmjenično zbog zauzeća dijela kolnika, a prema privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima.

Gradnja oko 740 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka u naselju Donji Sroki

početak radova: 17. svibanj 2021.
ugovoreni rok izvođenja radova: 225 kalendarska dana

Radovi na ugradnji ukupno 741 metara Ductil vodovodnih cijevi profila 100 mm izvodit će se u dionicama na nerazvrstanim cestama. Kako su nerazvrstane ceste na kojima će se izvoditi radovi nedovoljne širine, prometovanje vozila uz ograđeno gradilište neće biti moguće te će se lokalno uvesti zabrana prometa . Promet će odvijati prema privremeno postavljenim prometnim znakovima. Pješački promet i prilazi objektima biti će osigurani.

Gradnja 70 metara vodovodnog ogranka u naselju Benčani, Viškovo

početak radova: 10. veljače 2021.
ugovoreni završetak radova: 100 kalendarskih dana

Tijekom izvedbe 70 metara vodovodnih cijevi, ductil promjera 100mm u sklopu rekonstrukcije pristupne ceste Benčani promet će se odvijati privremeno prema postavljenim prometnim znakovima.

Gradnja vodovodnog ogranka i zamjena dijela postojećeg vodovoda u Ullici Save Jugo Bujkove u Rijeci

početak radova: 24. studeni 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: 225 kalendarskih dana

Radovi obuhvaćaju gradnju 295 metara vodovodnog ogranka te zamjenu 455 metara postojećeg vodovodnog ogranka. Ugrađuju se DUCTIL vodovodne cijevi promjera 200 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti reguliran privremeno postavljenim prometnim znakovima i signalizacijom. U pravilu će se omogućavati promet obostrano jednim prometnim trakom. Pješački prilaz objektima bit će osiguran za cijelo vrijeme izvođenja radova.

Gradnja vodovodnih ogranaka u naselju Juraši na Viškovu

početak radova: 24. studeni 2020.
Ugovoreni rok izvođenja radova: 270 kalendarskih dana

Tijekom izvođenja radova na gradnji 814 metara ukupno dugih vodovodnih ogranaka od ductil cijevi DN 100 mm, promet će se odvijati sukladno privremeno postavljenoj prometnoj signalizaciji i znakovima. Na svim dionicama radova na kojima će se moći osigurati istovremeno i sigurno odvijanje prometa i radova bit će uspostavljen promet u oba smjera jednim prometnim trakom, dok će se na onim dionicama s nedovoljnom širinom prometnice promet zabraniti za sva vozila.

Gradnja transportnog i opskrbnog vodovodnog cjevovoda u naselju Melnice u dužini 1.350 m

početak radova: 1. rujna 2020.
ugovoreni rok izvođenja radova: srpanj 2021.

Radovi na gradnji 750 metara transportnog gravitacijskog cjevovoda od čelika i promjera 150 mm izvodit će se u jednom prometnom traku županijske ceste ŽC 5068, dok će se na nerazvrstanoj cesti izvoditi radovi na gradnji dva opskrbna vodovodna cjevovoda od 176 metara i 425 metara, oba ductil i promjera 100 mm.

Tijekom izvođenja radova promet će biti privremeno reguliran na način da će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično, dok će se na cestama na kojima se izvode opskrbni cjevovodi (radi nemogućnosti osiguranja minimalne širine slobodnog dijela kolnika), na kraćim dionicama, uvesti zabrana prometovanja za sva vozila izuzev gradilišnih. Osigurat će se koridor za prolaz pješaka te kolni prilaz interventnim vozilima.