Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Izvor: Novi List

 

 

Vodoopskrba naselja Melnice u Bakru

početak radova: 18. rujna 2023.
ugovoreni rok izvođenja radova: 365 kalendarskih dana

Projekt Vodoopskrbe naselja Melnice inicijalno je podijeljen na više dijelova građevine, realizirao se u fazama te je preostala realizacija posljednje faze projekta koja obuhvaća gradnju 2.084 m transportnog vodovodnog čeličnog cjevovoda, profila 150 mm. Transportni cjevovod spojit će se na na već izgrađeni dio cjevovoda iznad vodospreme VS Plase, a s druge strane ogranak se spaja kod željezničke pruge u naselju Zlobin na postojeći vodovod.

Radovi na transportnom cjevovodu izvodit će se na županijskoj cesti ŽC 5068 u jednom voznom traku. Tijekom izvođenja radova biti će na snazi privremena regulacija prometa te će na županijskoj cesti biti omogućen promet za sva vozila naizmjenično. Također će se osigurati koridor za prolaz pješaka, te kolni prilaz interventnim vozilima.

KASTAV - gradnja vodovodnog ogranka u ulici Bani od kućnog broja 2 do 15

početak radova: 18. rujan 2023.
predviđeni završetak radova: 60 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom gradnje vodovodnog ogranka ukupne dužine 176 metara od DUKTIL vodovodnih cijevi profila 100 mm promet će se zatvoriti za sva vozila, a pješački promet i prilazi objektima biti će osigurani za sve vrijeme izvođenja radova.

Izgradnja gotovo 180 metara vodovoda u naselju Žegoti u Kastvu

planirani početak radova: 12. lipanj 2023.
predviđeni rok trajanja radova: 75 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Za vrijeme izvođenja radova na gradnji oko 178 metara vodovoda, građenog od ductil cijevi profila  100 mm, bit će osiguran pješački prolaz. Promet će se privremeno regulirati prometnim znakovima. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.

Bakar - rekonstrukcije i izgradnje vodovodnih cjevovoda na području Kukuljanova i Škrljeva

početak radova: 1. veljače 2023.
predviđeni završetak radova: 365 kalendarskih dana (od otvaranja građevinskog dnevnika)

Tijekom izvođenja radova promet će se regulirati privremeno postavljenom prometnom signalizacijom. U slučaju potrebe za privremenim zatvaranjem prometnice, izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.