Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Voda i vodni resurisi Riječkog područja

Propisi

Zakoni

Uredbe

Državni plan

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

Pravilnici

Odluke

Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine - važeće do 18.12.2023.

Odluke o naknadi za razvoj

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA

ODLUKE - VODNI REDARI

AKTI DRUŠTVA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

INTERNA REVIZIJA

ZAŠTITA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI