Centrala 7:30 - 15:30      (051) 353 222
Dežurna služba 0-24      (051) 211 906
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Rijeka

POSAO I KARIJERA

Djelatnost našeg Društva temelji se na timskom radu mladih zaposlenika punih entuzijazma i starijih zaposlenika punih iskustva.

Zaposlenicima omogućujemo trajnu edukaciju, obrazovanje i usavršavanje u cilju povećanja zadovoljstva naših korisnika i vlasnika te kvalitete u pružanju vodnih usluga. Trajnim usavršavanjem zaposlenike osposobljavamo za što samostalniji, kreativniji i produktivniji rad.

Od zaposlenika tražimo maksimalno zalaganje, prihvaćanje i preuzimanje odgovornosti, donošenje odluka, konstruktivnost u timskom radu, povjerenje, dijeljenje znanja i informacija s ostalim zaposlenicima društva, preuzimanje inicijative, prilagođavanje promjenama, poštivanje korisnika, dobavljača, kolega te aktivno sudjelovanje u cjeloživotnom obrazovanju i usavršavanju.

Natječaje za zasnivanje radnog odnosa javno raspisujemo i objavljujemo putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na ovim našim službenim internetskim stranicama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta mogu se podnijeti zaključno do roka navedenog u natječaju 

putem pošte na adresu:

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka
Ured za ljudske resurse
Dolac 14 (III kat)
51000 Rijeka

ili na E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

Ured za ljudske resurse (kontakti):

Nataša Radić, referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-227

Kornelija Mikulić Krvavica, samostalni referent za ljudske resurse
telefon: 051/353-228

E-mail: posao@kdvik-rijeka.hr

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će javno objavljena te će kandidati biti pisano obaviješteni.